Aktuality:Upgrade Moodle

Z HelpDesk

O letošní odstávce informačních systému došlo mimojiné i k výraznému upgradu výukového systému Moodle. Upgrade Moodle na verzi 2.4.x byl nutnou prerekvizitou pro nasazení řešení projektu "Využití systémů IS/STAG a Moodle pro řízení elektronické formy vzdělávání", který byl společně předložen čtyřmi veřejnými vysokými školami: Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU), Slezskou univerzitou v Opavě (SU), Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích (JU) a Univerzitou Pardubice (UPa). Na řešení projektu se významným způsobem podílela firma Pragodata Consulting, s.r.o., která je oficiálním partnerem Moodle pro Českou republiku. Nyní již tedy nic nebrání brzkému navázání sytému Moodle na studijní agendu STAG -- bude možné automaticky zakládat kurzy podle informací uložených ve STAGu, snadno importovat studenty do těchto kurzů, stejně tak i propagovat známky studentů ze sytému Moodle zpět do STAGu.

Systém Moodle byl povýšen na aktuálně podporovanou stabilní verzi včetně všech existujících dat s výjimkou jediného kurzu, který používal již nepodporované rozšíření. Spolu s novou verzí byl systém přesunut na silnější hardware tak, aby došlo k pokrytí výrazně vyšších nároků nové verze.