Aktuality:Změna v aplikaci Telefonní seznam

Z HelpDesk

Pracovníci CIVu připravili novou aplikaci pro správu univerzitního telefonního seznamu, která zjednodušší udržování těchto dat. Zlepšení spočívá v automatickém přenosu údajů z jiných agend (personalistika, správa uživatelů Orion). Nadále zůstává povinnost pracoviště udržovat v telefonním seznamu ty údaje, které se nepřenášejí automaticky z jiných zdrojů (osobní telefonní linka, funkce nezadané v personalistice, laboratoře a podobně).

Pro přístup k aplikacím budou platit následující webové adresy:

  • vizitka.zcu.cz - portálová aplikace pro nastavení dat zaměstnanců, pouze pro přihlášené
  • ts.zcu.cz - portálová aplikace pro výpis telefonního seznamu, pouze pro přihlášené
  • phone.zcu.cz - webová aplikace pro hledání veřejných kontaktů na webu ZČU, bez přihlášení

Více naleznete v uživatelské dokumentaci na stránce Vizitka a telefonní seznam.

Tyto změny platí od února 2012, od večerní profylaxe ve středu 1.2. Změny v chování popisuje následující tabulka:

Funkcionalita stav před 1.2.2012 stav od 2.2.2012
vizitka zaměstnance (vizitka.zcu.cz nebo portál) výstup do courseware a webu ZČU výstup do courseware, webu ZČU a telefonního seznamu
změny dat v telefonním seznamu pracoviště provádí sekretariát v ts.zcu.cz pomocí jednoho sdíleného konta provádějí pracovníci sekretariátu a vedení pracoviště na adrese vizitka.zcu.cz pomocí svého Orion konta
pracovní pozice (vedoucí, zástupce, tajemník, sektretariát) zadává sekretariát do ts.zcu.cz přenášejí se automaticky z personalistiky
emailová adresa zadává sekretariát do ts.zcu.cz přenáší se automaticky ze správy kont
založení a zrušení záznamu zaměstnance zadává sekretariát do ts.zcu.cz přenáší se automaticky z personalistiky
vyhledávání v univerzitním seznamu pro přihlášené uživatele ts.zcu.cz ts.zcu.cz
vyhledávání v univerzitním seznamu pro veřejnost phone.zcu.cz jako samostatná aplikace phone.zcu.cz jako součást webu ZČU

Všechna data budou dle možností přemigrována. Vzhledem k některým chybám nalezeným v datech ve starém telefonním seznamu žádáme sekretariáty pracovišť, aby po 1. únoru provedly zběžnou kontrolu svého telefonního seznamu a případné nedostatky buď opravily nebo nahlásily na HelpDesk CIV.