Aktuality:SIM karty hrazené srážkou ze mzdy

Z HelpDesk

V rámci stávající mobilní telefonie ZČU (smlouva T-Mobile) je nyní možné vydat zaměstnanci SIM kartu s tím, že náklady bude hradit zaměstnanec. Cenové a provozní podmínky jsou stejné jako u služebních mobilních telefonů, hrazení je realizováno automatickou srážkou ze mzdy.

Služba je určena pro všechny zaměstnance ZČU. O jejím zřízení rozhoduje příslušný vedoucí pracovník. Jeden zaměstnanec může užívat buď SIM kartu hrazenou zaměstnancem, nebo hrazenou pracovištěm. V odůvodněných případech může vedoucí pracoviště povolit vydání dvou SIM karet, kde jedna je hlasová a druhá datová (například pro telefon a tablet). Další informace: SIM karty hrazené srážkou ze mzdy