Aktuality:Matlab na ZČU a semináře

Z HelpDesk

Licence Matlabu je dostupná pro všechny studenty i zaměstnance ZČU - Informace ke stažení a instalaci

Online semináře k seznámení vedené v češtině (J. Jirkovský, Humusoft) - přihlášení je možné na následujících odkazech:


Program seminářů:

  • Tvorba interaktivních dokumentův nástroji Live Editor.
  • Výpočty, analýza dat, vizualizace.
  • Modelování dynamických systémů a algoritmů, Model-Based Design.
  • Analýza dat a data science.
  • Zpracování signálu.
  • Zpracování obrazu, počítačové vidění.
  • Modelování fyzikálních soustav.
  • Návrh řídicích systémů.
  • Implementace algoritmů na cílové platformy.