Matlab

Z HelpDesk

O programu MATLAB A Simulink

MATLAB je inženýrský nástroj a interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů, využívaný miliony inženýrů a vědců po celém světě. MATLAB poskytuje řešení v oblastech, jako je aplikovaná matematika, strojové učení, zpracování signálu a komunikace, zpracování obrazu a počítačové vidění, finanční analýza a modelování, návrh řídicích systémů, robotika a mnoha dalších.

Simulink je nadstavba MATLABu pro simulaci a modelování dynamických systémů. Poskytuje uživateli možnost rychle a snadno vytvářet modely dynamických soustav ve formě blokových schémat.

Otevřená architektura MATLABu a Simulinku vedla ke vzniku knihoven funkcí a bloků, nazývaných aplikační knihovny, které rozšiřují použití programů v příslušných vědních a technických oborech. Další skupinu tvoří soubor nástrojů Polyspace, určený pro detekci run-time chyb, ověření správnosti programového kódu a certifikaci.

Západočeská univerzita poskytuje přístup k celouniverzitní licenci MATLABu, Simulinku a jejich nadstaveb v rámci tzv. Campus-Wide License (CWL). Zaměstnanci a studenti mohou tyto produkty používat pro výuku, výzkum a studium. Licence uživatelům umožňuje instalovat produkty jak na počítače vlastněné univerzitou, tak na soukromé počítače studentů a zaměstnanců univerzity, a to v neomezeném množství.

Jak začít: Zjistěte možnosti software a jeho využití

 • MATLAB Onramp – Naučte se MATLAB za dvě hodiny
 • MATLAB Self-Paced Online Courses – Interaktivní online kurzy ve vlastním tempu
 • MATLAB Online – okamžitý přístup k MATLABu z webového prohlížeče
 • MATLAB Mobile – Spouštění příkazů MATLABu, vytváření a editace souborů, vizualizace dat, prohlížení výsledků – vše z Vašeho iPhone, iPad, nebo Android zařízení.
 • Videos and Webinars – vyhledávání videa podle aplikace nebo produktu Vám umožní dozvědět se o rozsáhlých schopnostech a možnostech využití programu MATLAB & Simulink
 • MATLAB Examples – sbírka kódů k volnému využití a příkladů jejich použití pro MATLAB & Simulink
 • MATLAB Grader – Automatické známkování MATLAB kódu a možnost spouštění ve výukovém portálu
 • Teaching with MATLAB – Online kurz pro vyučující
 • MATLAB Discovery – Objevte řešení Vašich výpočetních problémů

Přístup k MATLABu přes MATLAB portál

Následující postup instalace se vztahuje na individuální licence pro zaměstnance a studenty. V případě dotazů na podrobnosti a další licenční možnosti kontaktujte správce Campus-Wide licence.

Pro přístup k MATLAB Online musíte provést pouze první čtyři kroky z níže uvedeného návodu.

Stažení instalátoru

 1. Přejděte na MATLAB portál Západočeské univerzity v Plzni.
 2. Zvolte Sign in to get started v části Get MATLAB and Simulink.
 3. Přihlaste se pod svůj Orion účet.
 4. Pokud ještě nemáte účet u MathWorks, tak si ho nyní vytvořte. MathWorks účet musí být veden na emailovou adresu v subdoméně univerzity (tj. končící doménou zcu.cz). Email adresu spojenou s MathWorks účtem můžete změnit zde.
 5. Váš MathWorks účet bude automaticky propojen s licencí a budete přesměrováni na stránku pro stažení instalátoru.
 6. Klikněte na tlačítko Download s aktuální verzí. (Uživatelé zde mohou stahovat i starší verze.)
 7. Zvolte jeden z podporovaných operačních systémů a stáhněte instalátor.

Instalace

 1. Stažený instalátor se nachází ve Vámi zvolené složce (nebo ve výchozí složce). Název staženého instalátoru je následující:
  • Windows: matlab_XXXXXX_win64.exe
  • MAC OS X: matlab_XXXXXX_maci64.zip
  • Linux: matlab_XXXXXX_glnxa64.zip
  (XXXXXX představuje označení konkrétní verze produktu).
 2. Spusťte instalátor.
  • Windows: Dvojklikem spusťte instalátor stažený v předchozím kroku. Spustí se samorozbalovací archiv a následně instalace.
  • Mac OS X: Dvojklikem na soubor stažený v předchozím kroku rozbalíte archiv do adresáře jménem matlab_XXXXXX_maci64, kde XXXXXX je označení verze. Uvnitř adresáře spusťte instalaci dvojklikem na soubor InstallForMacOSX
  • Linux: Rozbalte zip archív ideálně v samostatné složce a pak spusťte instalační shellový skript install.
 3. V instalátoru zvolte Log in with a MathWorks Account a pokračujte podle zobrazených instrukcí.
 4. Až budete vyzváni, zvolte Academic – Total Headcount licenci označenou jako Individual.
 5. Vyberte produkty, které chcete stáhnout a nainstalovat.
 6. Při prvním spuštění produktu budete vyzvání k přihlášení k vašemu MathWorks účtu. Po přihlášení je již možné s produktem MATLAB pracovat.

Změna licence u stávající instalace MATLABu

Pokud již máte nainstalovaný MATLAB s jinou licencí, kterou jste doposud na Vašem pracovišti využívali, a přejete si přejít na novou licenci bez nutnosti reinstalace software, tak postupujte následovně:

 1. Ve vývojovém prostředí MATLABu v zvolte položku nabídce Help -> Licencing -> Activate Software.
 2. V závislosti na verzi MATLABu buď provedete rovnou přihlášení do vašeho MathWorks účtu nebo musíte nejprve vybrat variantu Activate automatically using the internet (recomended) a pak se přihlásíte.
 3. Vyberte z nabídky dostupných licencí variantu Academic – Total Headcount licenci označenou jako Individual.
 4. U starších verzí budete požádáni o zadání jména uživatelského účtu v operačním systému, ze kterého bude MATLAB spouštěn. Poté pokračujte s aktivací.
 5. Po aktivaci budete muset MATLAB restartovat, aby byla nově aktivovaná licence použita.licenční soubor rozpoznán.

Instalace dalších knihoven funkcí a bloků

Pokud přecházíte ze starší licence, nebo jste při prvotní instalaci nenainstalovali všechny dostupné knihovny funkcí (toolboxů) a bloků, je možné sadu knihoven dodatečně rozšířit.

 1. Ve vývojovém prostředí MATLABu v zvolte položku nabídce Add-Ons -> Get Add-Ons.
 2. Otevře se nové okno Add-On Exploreru, kde je možné si vybrat různé doplňkové knihovny (jednak volně dostupné a pak i produkty vázané na naší licenci). Pro zúžení výběru pouze na knihovny licencovaných doplňků produktu MATLAB/Simulink zaklikněte ve filtrech položky MathWorks (v části Filter By Source) a Toolboxes and Products (v části Filter by Type).
 3. Vyberte si produkt k instalaci a po rozkliknutí zvolte tlačítko Install a postupujte dle požadavků instalátoru.

Podpora