Časté problémy

Z HelpDesk

Tato stránka popisuje nejčastější dotazy uživatelů operačního systému Windows a jejich řešení. Občas ji doplňujeme o další dotazy k aktuálním tématům.

Nemohu se přihlásit do Portálu nebo jiného webu za WebAuthem

Unrecoverable error occured.

Řešení: Máte vypršelou platnost hesla. Pokuste se ho změnit. Návod najdete o FAQ dále pod odkazem "Jak si změním heslo?".

Chyba zabezpečení, prohlížeč hlásí problém s certifikátem

Řešení: Naimportujte si do prohlížeče kořenový certifikát ZČU. Postup viz stránka Import kořenového certifikátu ZČU.

Jak si změním heslo?

Nejsnadnější cestou jak si změnit heslo je naštívit stránku https://heslo.zcu.cz. Podrobný návod a další informace viz stránka "Hesla v systému Orion".

Pokud nemáte JIS kartu

Většina úkonů prováděných operátory CIV (zejména manipulace s kontem) vyžaduje ověření totožnosti žadatele a jeho studijního (zaměstnaneckého) poměru. Mějte proto připravenou svoji JIS kartu včetně platné validační známky.

Vstup do učeben

Vstup do veřejných učeben je povolen pouze po přiložení karty JIS na snímač a pozitivní autorizaci. Dveře od učeben musí být stále zavřené, mimo jiné i pro správnou funkci klimatizace. Budete-li bránit zavření dveří například umístěním židle, může vám být odebrán přístup do učebny.

Co je zakázáno v učebnách CIV

V učebnách je zejména zakázáno manipulovat s hardware, hrát počítačové hry a chovat se protiprávně; přesto se tak často děje. Koho při tom chytneme, toho postihneme podle Provozního řádu veřejných počítačových učeben CIV. Tento dokument, spolu s dokumentem Pravidla používání sítě WEBnet, by si měl každý přečíst a měl by se jimi řídit.

Operátoři CIV mají při porušení pravidel právo vyžadovat na studentech prokázání totožnosti předložením JIS karty nebo indexu.