Telekomunikační služby/Žádost o vytvoření telefonního účtu I., II., III. kategorie

Z HelpDesk

Níže uvedenou žádost je nutné poslat emailem na telefony@service.zcu.cz s následujicím obsahem:

Místnost:             UI403
Číslo počítačové zásuvky:     403a

Orion Login uživatele:       jnovak
Telefonní číslo uživatele:     1234
Požadovaná kategorie tarifu:    I / II / III
Pracoviště uživatele:       KIV

Typ přístroje:           SPA922 / SPA942 / SPA962 / SPA962+SPA932 / SPA962+2xSPA932 / SPA2102 / SOFT / TGP500 / TGP550
Fyzická adresa IP telefonu (MAC): aa:bb:cc:dd:ee:ff
Sériové číslo IP telefonu (SN):  ABC123456789

Tímto potvrzuji, že jsem byl seznámen s provozním řádem telefonie ZČU a uvedené telefonní číslo je odsouhlaseno osobou odpovídající za číselný plán pracoviště (sekretariát).

Poznámky:

 • Typ přístroje, Fyzickou adresu IP telefonu (MAC) a Sériové číslo IP telefonu (SN) není nutné vyplňovat pokud se jedná pouze o změnu kategorie bez změny telefonního přístroje.
 • Provozní řád telefonie ZČU, vyhláška ředitele CIV 1/2010.
 • Pro II. a III. kategorii musí být odesílatel vedoucí pracoviště.