JIS karta zaměstnance

Z HelpDesk
Verze z 21. 8. 2023, 14:31, kterou vytvořil Svamberg (diskuse | příspěvky) (zmena support.zcu.cz/index.php na helpdesk.zcu.cz/wiki (automaticky))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Na ZČU je průkazem zaměstnance JIS karta (Jednotný Identifikační Systém). Slouží ke vstupu do objektů ZČU, laboratoří, počítačových učeben a dalších prostor s omezeným přístupem, ke stravování v menzách ZČU, k výpůjčkám v univerzitní knihovně ZČU, k samoobslužnému kopírování a tisku atd. Bližší informace jsou uvedeny ve vyhlášce č. 16R/2014 "Identifikační karty".

JIS zamestnanec kotatkova1.png


Získání JIS karty

1) Důležité je být řádně evidován(a) v personální agendě a mít zde zavedenou platnou pracovní smlouvou. Z personální agendy ověřujeme infomace uvedené na žádosti, jako je jméno, příjmení, rodné číslo a titul. Zadávání informací a úpravy jsou v kompetenci sekretářky katedry nebo je možné obrátit se přímo na personální oddělení.


2) Žádost o JIS kartu můžete podat následujícími způsoby:

Druh karty

 • Zaměstnanec

Je to klasická identifikační karta, která slouží k výše zmíněným účelům.

 • Zaměstnanec PKI

Je to klasická identifikační karta opatřená navíc čipem, na kterém je nahrán osobní certifikát. Slouží k podepisování a schvalování objednávek. Funguje stejným způsobem jako klasická zaměstnanecká karta. Důležité informace o těchto kartách najdete na stránce PKI čipové karty.

 • Sdružená JIS+PK karta

Tato sdružená karta umožňuje využívat kromě služeb, které nabízí ZČU, také služby a výhody, které poskytují Plzeňské městské dopravní podniky. Více informací naleznete zde.

Prukaz zamestnance JIS PK s textem.PNG

3) Před vyzvednutím si průběžně kontrolujte postup výroby na výroba JIS - Zjištění stavu žádosti. Kartu lze vyzvednout, když je u Vaší karty poznámka "Karta připravena k výdeji".

4) Kartu si můžete vyzvednout na HelpDesku Bory

Kde si lze kartu vyzvednout

Dostavte se osobně s platným průkazem totožnosti (OP nebo cestovní pas). Nemůžete-li osobně, tak prostřednictvím zmocněnce vybaveného plnou mocí, která musí obsahovat: celá jména, bydliště, data narození nebo rodná čísla, důvod plné moci, datum a podpisy.

 • Hlavním pracovištem je HelpDesk CIV v UI205, pracovní doba 7:00-20:00.

Postup při ztrátě karty

Máme dvě možnosti řešení:

1) Blokace Kartu je možné nechat zablokovat na libovolně dlouhou dobu. Využívá se v případě, když si nejste jisti, zda jste opravu kartu ztratili. Když kartu najdete, je možné ji opět odblokovat.

Jak kartu zablokovat:

 • Osobně navštívíte jakýkoli HelpDesk CIV.
 • Pošlete email ze své univerzitní adresy (idetifikace) na helpdesk@zcu.cz. Pokud nebude email zaslán s Vaší univerzitní adresy, blokace bude zamítnuta.
 • Další možností je telefonická žádost na číslo +420 377 63 8888, která slouží pouze k blokaci JIS karty.

Jak kartu odblokovat:

 • Osobně navštívíte jakýkoli HelpDesk CIV.
 • Pošlete email ze své univerzitní adresy (idetifikace) na helpdesk@zcu.cz. Pokud nebude email zaslán s Vaší univerzitní adresy, odblokování bude zamítnuto.

2) Ztráta Pokud kartu ztratíte, vyplňte formulář o ztrátě na jakémkoli pracovišti HelpDesku CIV. Formulář slouží jako nová žádost.

Pracoviště HelpDesku CIV

 • Bory, Univerzitní 8 UI205 7:00 - 20:00
 • Jungmannova 1, JJ108 7:00 - 15:00

Výrobu karty JIS lze sledovat na stránce výroba JIS - Zjištění stavu žádosti. Po zadání rodného čísla zjistíte v jakém stavu se nachází Vaše karta JIS.

Postup při poškození JIS karty

Pokud dojde k poškození Vaší karty JIS, vyplňte na jakémkoli pracovišti HelpDesku CIV formulář o poškození karty JIS. Formulář slouží jako nová žádost.

Pracoviště HelpDesku CIV

 • Bory, Univerzitní 8 UI205 7:00 - 20:00
 • Jungmannova 1, JJ108 7:00 - 15:00

Druhy poškození karty JIS

 • Elektronické - není viditelně poškozena.
 • Mechanické - je viditelně poškozena jako je např. naprasknutí, zlomení atd.

Výrobu karty JIS lze sledovat na stránce výroba JIS - Zjištění stavu žádosti. Po zadání rodného čísla zjistíte v jakém stavu se nachází Vaše karta JIS.

Postup při vrácení JIS karty

 • Před vrácením karty si nejlépe vypořádejte své konto JUK.
 • JIS kartu lze vrátit na pracovištích HelpDesku CIV. Pro vrácení JIS karty musíte mít vyplněný formulář Potvrzení o vypořádání závazků zaměstnance vůči ZČU.
 • Vrátit kartu je nutné osobně nebo prostřednictvím zmocněnce vybaveného ověřenou plnou mocí, která musí obsahovat: celá jména, bydliště, data narození nebo rodná čísla, důvod plné moci, datum a podpisy.
 • Řádně vyplněný formulář je nutno předat na personální odbor či na sekretariát svého pracoviště.


Další informace najdete také na JIS.