Webový AFS projekt

Z HelpDesk

Podmínky provozu webových projektů

I. Definice pojmů

1) Webovým projektem se rozumí technické prostředky, které umožňují uživatelům snadné vystavení informací v prostředí WWW. Typickým použitím je prezentace oddělení, konference apod.

2) Vlastníkem webového projektu se rozumí student nebo zaměstnanec, který o webový projekt požádal.

3) Garantem webového projektu je zaměstnanec ZČU, který se zaručí za vlastníka ze řad studentů.


II. Charakteristika webového projektu

Webový projekt se skládá zejména z následujících součástí a poskytovaných služeb:

1) diskový prostor pro vystavení informací - běžně je poskytován s kapacitou do 100MB, nároky na větší kapacitu jsou posuzovány individuálně,

2) zpřístupnění prostoru přes WWW a zajištění DNS jmen odpovídajících jménu projektu v doméně zcu.cz (jmeno_projektu.zcu.cz a www.jmeno_projektu.zcu.cz),

3) zajištění podpory HTML, PHP a SSI (Server Side Includes),

4) možnost využívat databázi MySQL,

5) možnost využívat zabezpečené připojení (HTTPS),

6) možnost omezit přístup na rozsah IP adres, předdefinovaných skupin uživatelů systému Orion nebo jednotlivých uživatelů systému Orion a

7) pravidlené zálohování projektu.


III. Vytvoření projektu

O webový projekt je vytvářen na základě žádosti

1) zaměstnance ZČU nebo

2) studenta ZČU, za kterého se zaručí garant z řad zaměstnanců ZČU.


Webový projekt bude zřízen a plnohodnotně zprovozněn cca do 1 týdne od podání žádosti.


IV. Používání projektu

1) Odpovědnost za obsah nese vlastník a v případě existence garanta také garant. Zejména je nutné respektovat

a) směrnici rektora 2R/2000 (Zveřejňování informací v prostředí počítačové sítě),

b) směrnici rektora 8R/1998 (Pravidla používání sítě WEBnet) a

c) AUP (Acceptable user policy) CESNETu.


2) Odpovědná osoba je povinna spolupracovat při řešení bezpečnostních incidentů souvisejících s příslušným webovým projektem.


3) Standardně smí webový server z webového projektu pouze číst. Změnu v nastavení těchto přístupových práv je nutné zdůvodnit a konzultovat se správcem sítě.


4) V případě ukončení pracovního nebo studijního poměru garanta nebo vlastníka projektu se ZČU, je tato osoba povinna neprodleně jmenovat svého nástupce nebo požádat o zrušení projektu.


V. Ukončení webového projektu

K ukončení webového projektu může dojít

a) na základě žádosti vlastníka nebo garanta webového projektu nebo

b) pokud garant nebo vlastník webového projektu ukončí pracovní nebo studijní poměr se ZČU a zároveň není určen náhradní garant nebo vlastník.


Žádost o webserver

Zde je možné zažádat o zřízení webového projektu. Žadatel bude automaticky nastaven jako vlastník projektu s plnými právy (není třeba explicitně někam zapisovat váš login). Ve formuláři lze požádat i o přístup pro další uživatele (max. 3), kterým také bude povolen přístup do AFS projektu.

Webprojekt.JPG


Žádost o MySQL

Zde je možné zažádat o zřízení přístupu do databáze MySQL. Přístup lze získat pouze přes rozhraní "localhost", tedy webový server, který bude přístup do databaze realizovat. Na tomto stroji běží většina hostovaných WWW serverů. Předělené jméno databáze pravděpodobně bude ve tvaru "web_katedra_db".

Současně se zřízením databáze MySQL získávate automaticky přístup k aplikaci PhpMyAdmin pro správu databáze, která je přístupná pro všechy provozované weby přes jednoduché přesměrování "/phpmyadmin". Například, jste-li správcem webového projektu www.mojekatedra.zcu.cz, dostanete se ke správě databáze přes centrální aplikaci PhpMyAdmin na adrese

MySQL.jpg

FAQ aneb často pokládané dotazy

Kde naleznu data WWW serveru?

Váš datový prostor je tvořen tzv. AFS volumem v diskovém prostoru ZČU. Umístění v rámci AFS bude nejspíše /afs/zcu.cz/project/www/<vas-projekt>. Konkrétní jméno projektu získáte při vytváření WWW serveru. Pokud pracujete na univerzitních strojích pod operačním systémem Windows, pak máte AFS přístupné přes "disk J:". V případě operačního systému Linux je AFS dostupné s kořenového adresáře jako /afs/...

Vzdálený přístup k datům WWW serveru

Pro přístup k datům ze stroje, který se nenachází v doméně ZČU, je nejvhodnějším řešením použití programu WinSCP. Po jeho spuštění se můžete pod svou identitou v prostředí Orion připojit na server eryx.zcu.cz. Vzhled programu je obdobný tomu, který patrně znáte z Notrton Commandera nebo Total Commandera. V jednom okně aplikace budete mít přístupný vzdálený AFS prostor na serveru eryx a v druhém okně lokální disky stroje, na kterém aktuálně pracujete.

Zaheslování stránek

Pokud chcete do nějakého adresáře vašeho WWW serveru autorizovat uživatele výhradně z prostředí Orionu, pak je nejvhodnějším řešením použít ověřování přes WebAuth, o který lze požádat např. elektronickou poštou na HelpDesku.

Pokud chcete do prostoru vašich stránek pouštět i uživatele mimo ZČU nebo vám řešení přes WebAuth přijde nevhodné, pak můžete vytvořit seznam povolených jmen a hesel, které budou autorizovaní pro přístup. Vytvořit autorizovaný přístup ke stránkám/adresářům v uživatelských public adresářích (příp. projektech virtuálních serverů) je dílem okamžiku. V podstatě stačí v daném adresáři vytvořit dva soubory .htaccess a .htpasswd, ve kterých naspecifikujete kdo a s jakým heslem má mít přístup k danému adresáři. Utilitku, s pomocí které dokážete vytvořit oba soubory, naleznete zde.