VPN/AnyConnect/Apple iPhone Orion

Z HelpDesk
< VPN

Instalace

Nainstalujte do vašeho zařízení certifikát certifikační autority ZČU CA.

  • Pokud používáte iOS verze nižší než 10, nainstalujte si z App Store aplikaci Cisco Legacy AnyConnect.
  • Pokud používáte iOS verze 10.x a vyšší, nainstalujte si z App Store aplikaci Cisco AnyConnect.

Vytvoření dočasného připojení

Po spuštění klienta zvolte položku Add VPN Connection.... Do pole Description zadejte VPN a do pole Server Address zadejte vpn.zcu.cz. Ostatní pole nechte beze změny. Stisknutím tlačítka Save vytvoříte nové připojení.

Anyconnect iphone create connection.png

Připojení

Nyní se můžete připojit. Přesunutím přepínacího tlačítka do polohy 1 vyvoláte přihlašovací dialog. Po akceptaci certifikátu VPN koncentrátoru zadejte do pole Username své Orion jméno a do pole Password své heslo. Stisknutím Connect se připojíte a zobrazí se vám uvítací zpráva, kterou akceptujte stisknutím tlačítka Accept.

Anyconnect iphone connection.png

Zrušení dočasného připojení

Po prvním připojení ke službě VPN se vám automaticky vytvoří profil se jménem ZCU VPN, který nelze smazat. Dočasné připojení s názvem VPN proto můžete bez obav smazat tažením prstu doleva a tlačítkem Delete.

Anyconnect iphone delete connection.png

Odpojení

Od služby VPN se odpojíte přesunutím přepínacího tlačítka do polohy 0.

Anyconnect iphone disconnect.png