Struktura CIV

Z HelpDesk

CIV (Centrum informatizace a výpočetní techniky) je ve struktuře ZČU zařazen pod vedení kvestora. Následující tabulka sumarizuje jednotlivá oddělení CIVu a jejich vedoucí.

Vedení CIV

Funkce Jméno
Ředitel Ing. Jiří Bořík
Kancelář CIV Mgr. Petra Svobodová
Anna Šlosarová
Tajemník Ing. Jiří Sitera

Odbory a oddělení CIV

Odbor Oddělení Vysvětlivka Vedoucí pracovník
LPS Odbor infrastruktury ICT Ing. Luboš Kejzlar
ISL Oddělení Infrastrukturní služby Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D.
TPS Oddělení Telekomunikační a prezentační služby Ing. Libor Šmíd
OSI Oddělení síťové infrastruktury Ing. Martin Šimek, Ph.D.
IB Oddělení Informační bezpečnost Ing. Jiří Čepák
OIS Odbor informačních systémů Ing. Petr Jiroušek
SIS Oddělení Správa informačních systémů Ing. Mgr. Pavel Bartovský
VIS Oddělení Vývoj informačních systémů Ing. Petr Jiroušek
OUP Odbor uživatelské podpory a provozu Bc. Marek Vyčítal
HLP Oddělení Operátorská služba CIV (HelpDesk)
AUP Oddělení Aplikační a uživatelská podpora
CN Celouniverzitní náklady