SecFest2015

Z HelpDesk

Seminář se koná 2. prosince 2015, v UP 108 od 15:00 hodin. Hlavním zaměřením jsou novinky z oblasti IT bezpečnosti, práva na internetu a shrnutí aktuálního stavu. Živá diskuse je velmi vítaná, připravte si dotazy!

Živý přenos bez sekce s dotazy můžete sledovat zde: http://avs.zcu.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=66

  • Jakým způsobem probíhá řešení bezpečnostních incidentů na ZČU a proč vlastně je "Pohovor s pracovníky CIV" tou lepší variantou ukáže člen bezpečnostního týmu WIRT, Petr Žák.
  • Krátký rozbor situace kolem sběru telemetrie ve Windows 10 a důvěryhodnosti informací na webu předvede CIVák, Karel Nykles.
  • Pavel Kácha z CESNETu, ukáže jak a proč necháváme na internetu nevědomky tisíce stop, díky nimž anonymita jako taková přestává existovat.
  • Melodramaticky-komediální standup na téma (autorské) právo v IT připraví Jan Kolouch, vášnivá diskuse bude následovat.

Akcí provází Aleš Padrta, člen bezpečnostního týmu WIRT.