Reklamní systém

Z HelpDesk

Základní pojmy

 • vystavovatel (za ZČU pověřená osoba správou obsahu)
 • vystavující - zadavatel reklamního sdělení
 • reklamní sdělení – grafika/obrázek, který je předmětem vystavení


Popis služby

Zobrazování reklamního sdělení se provádí zejména na kioscích typu Standard v době jejich nevyužití (spořič obrazovky), nebo dle připraveného harmonogramu. K zobrazení dochází pouze na kioscích spravovaných CIV (viz také Další možnosti zveřejnění).

Aktuální reklamní sdělení zadaná v systému je možné ověřit na: letiste.zcu.cz

Další možnost je zobrazení na televizních obrazovkách v budovách ZČU, které jsou ve správě CIV (budova CIV před HD, vstupní hala FST, chodby FAV, vstupní hala FPE klatovská, menza Bory).

Ke zobrazení může dojít i na jiných systémech, které čerpají data ze stejného datového úložiště.


Základní pravidla pro zveřejnění sdělení

 • O zveřejnění žádá zadavatel prostřednictvím RT systému (viz #Předání reklamního sdělení),
 • za provedení a právní aspekty sdělení odpovídá zadavatel (dodržení platných zákonů a předpisů),
 • zveřejnění je bezplatné a je nenárokovatelné,
 • reklamní sdělení má mít jasný obsah (pozvánka, oznámení apod.), daný termín konání, případně odkaz na další dostupné informace (link, QR kód apod.),
 • vystavovatel si vyhrazuje právo na posouzení obsahu reklamního sdělení a možnost odmítnout vystavení reklamního sdělení bez udání důvodu,
 • o vystavení reklamního sdělení rozhoduje REK/VV nebo jím pověřená osoba.

Důvodem odmítnutí může být obsah:

 • nesouvisející s činností ZČU (dle zákona), vzdělávacími a volnočasovými aktivitami,
 • propagující návykové látky (alkohol, tabákové výrobky apod.),
 • komerčního charakteru (produktové a firemní reklamy aj.),
 • obecného obsahu (povinná publicita),
 • s nízkou kvalitou obrazové informace, nedodrženými pravidly JVS apod.

U akcí, které nejsou pořádány ZČU (nebo její součástí) a u kterých není smluvně upravena spolupráce jiným způsobem, je vyžadováno zřetelné uvedení loga ZČU (nebo její součásti) jako partnera při propagaci pořádané akce.


Omezení počtu reklamních sdělení, doba zveřejnění

 • Nejvýše 1 ks – od jednoho subjektu na danou akci.
 • Nejvýše 1 ks – „image“ propagace jednoho subjektu.
 • Maximální doba zveřejnění je 30 dní.


Technická specifikace reklamního sdělení - Kiosky

 • graficky zpracovaná data (obrázek),
 • rozměry nejvýše 1920 x 1080 px (tj. FullHD), (tj. 67,73 x 38,1 cm s rozlišením 72 DPI),
 • datový formát: JPG, PNG, GIF.

Poznámky:

 • V případě dodání nestandardního datového formátu nebo velikosti obrázku může dojít ke zpoždění zveřejnění z důvodu nutných úprav dat.
 • Pokud bude nutné převést dodaná data, nelze zaručit přesnou shodu převedeného obrázku s podklady.
 • Nelze zveřejňovat: videa, textové a tabulkové dokumenty, prezentace s animacemi apod.

Technická specifikace reklamního sdělení - Televizory

Obrázky

 • rozměry ideálně 3840 × 2160 px (tj. 4K)
 • datový formát: JPG, PNG, GIF, PDF. Po domluvě i další formáty.

Poznámky:

 • V případě dodání nestandardního datového formátu nebo velikosti obrázku může dojít ke zpoždění zveřejnění z důvodu nutných úprav dat.
 • Pokud bude nutné převést dodaná data, nelze zaručit přesnou shodu převedeného obrázku s podklady.
 • Lze zveřejňovat videa v době trvání max. 30s, prezentace (PowerPoint), webové stránky (omezeně), PDF, youtube videa (max. 30s),


Předání reklamního sdělení

Zasláním e-mailu na adresu reklamy@service.zcu.cz (případně helpdesk@zcu.cz). Reklamní sdělení přiložte v příloze, nebo předejte jako odkaz ke stažení.

Ve zprávě uveďte:

 • stručný popis akce (výstava, přednáška…),
 • termín do kdy je požadováno zveřejnění,
 • lokaci zobrazení (celá ZČU, Cheb, Plzeň, trojúhelník Bory, budovy v centru Plzně)

Poznámky:

 • Ke zveřejnění dojde zpravidla 2-3 dny po zaslání.
 • Systém neumí nastavit začátek zobrazování, ale pouze konec.
 • V případě neuvedení požadovaných informací bude nastaveno zobrazení na celou ZČU do termínu akce uvedené v reklamním sdělení nebo po dobu 14 dní od data zveřejnění.

Další možnosti zveřejnění (mimo kiosky spravované CIV)

Víte o dalších místech a systémech zobrazení reklamních sdělení na ZČU?
Dejte nám vědět na reklamy@service.zcu.cz