Public:Schacher/U2F FIDO2/

Z HelpDesk

Funkční pouze pro lokální autentizaci (sudo etc..)

1. Přidání repozitáře

!add-apt-repository command not found!

apt install software-properties-common
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 32CBA1A9
add-apt-repository ppa:yubico/stable && sudo apt-get update

2. Instalace yubico software

YubiKey Manager (CLI) 	    apt install yubikey-manager
YubiKey Personalization Tool 	apt install yubikey-personalization-gui
libpam-yubico 	        apt install libpam-yubico
libpam-u2f 	        apt install libpam-u2f
pamu2fcfg            apt install pamu2fcfg
systemctl enable --now pcscd

3 Associating the U2F Key(s) With Your Account

  Open Terminal.
  Insert your U2F Key.
  Run: mkdir -p ~/.config/Yubico
  Run: pamu2fcfg > ~/.config/Yubico/u2f_keys

Poznámky k ssh

Zatím nefunguje!!!

Důležité odkazy

Validace otp
Získání api klíče
Nastavení pro pam_u2f
Nastavení pro SSH u2f
Když si zaheslujes yubikey