Public:Phanousk/FRCesnet2006/Regensburg

Z HelpDesk

Stručné shrnutí získaných informací

Univerzita v Regensburgu nemá ani jednu technickou fakultu. Technická a uživatelská podpora se tedy zabývá hlavně akademickými pracovníky a studenty, kteří nemají IT ani jiné technické obory jako hlavní náplň svého zájmu. HelpDesk používá jako zaměstnance studenty, kteří musí být především komunikativní, technickou stránku věci se naučí z dobře zpracované dokumentace. Kontaktní osobou pro návštěvu pracovníků ZČU byl Martin Wimmer, ředitel informačního centra univerzity. V rámci návštěvy proběhlo též krátké neformální setkání s rektorem univerzity.

Podrobné informace

Základní informace o univerzitě

 • 10000 počítačů – Windows XP, Linux
 • 400 – 500 Linuxových PC
 • 18 tisíc studentů (humanitních oborů), žádné technické obory (ale vědu, jako třeba fyziku, tam dělají)
 • 50 % studentů přírodních věd
 • 4000 zaměstnanců
 • počítačové centrum – 40 lidí + 20 v univerzitní nemocnici
 • Pro celou univerzitu používají řešení Novell GroupWise (spolupráce, e-mail)
 • Hlavní mailový server je postaven na Netware/Mercury Gateway

Působnost Rechenzentra (RZ)

RZ, kromě zajišťování služeb vlastní univerzitě, také poskytuje některé služby Univerzitě aplikovaných věd. Neposkytují podporu koncovým uživatelům – ta je zajišťována lokálními správci (LS) (Workgroup managers), kterých je asi 70.

Laboratoře pro studenty, mají jich asi 18 a v nich cca 600 počítačů. Vše podporované RZ.

Nejsou zodpovědní za kanceláře administrativy (rektorát), to dělá specializované oddělení (jen asi 4 nebo 5 univerzit v Německu to tak nedělá - Hannover, Keiserslauters...)

Správa uživatelů

Novell E-Directory (NDS) (začínali s Novellem 4.1)

 • Následný export do UNIXu – postupná migrace na e-directory
 • Konta jsou generována jakmile se uživatel přihlásí na školu
 • LS mají rovněž práva na správu uživatelských kont

Správa kont

Správa uživatelů a přihlašování se provádí hlavně přes Novell e-Directory. Universita v Regensburgu a nemocnice sdílí databázi uživatelů, kterých je asi 30 000. Tyto dvě instituce také používají společné připojení k internetu.

Novelská infrastruktura běží na třech zástupných serverech. Používají se hlavně novellské klienty pro Windows – asi 90%.

 • Nepoužívají žádné Active Directory.
 • Striktní konvence jmen při zakládání kont (dva znaky příjmení + 1 z křestního jména + pěticiferné UID (NDS and UNIX).
 • Novell GroupWise &rarr LDAP &rarr NDS (postup pro autentizaci – dokonce i přes web)
 • Pro autentizaci používají pam_ldap modul. Radius mají také připojený k LDAPu.

Zakládání kont

 • Novým studentům se vytvářejí automaticky tak, že se dávkově zpracuje txt soubor. Data pro založení konta se získávají ze studijního oddělení.
 • Konta pro nové zaměstnance se tvoří na základě požadavku od LS, mají na to webové rozhraní http://www-lan.uni-regensburg.de/whois/register/antrag_bed.htm
 • Konto je posléze založeno LS na základě dat z webového formuláře.
 • Jméno konta, první heslo a dokumentace se distribuuje studentům.
 • Externí uživatelé
  • Externím studentům (držitelům německé studentské karty) se konto vytvoří ve speciálním prostoru.
  • Jiní externí uživatelé si musí zažádat, aby jim bylo konto vytvořeno. Tomuto kontu pak vyprší platnost každý rok v půlce února.

Mazání kont

 • Data o studentech se distribuují každý den. Změny zahrnují i data expirace kont, konta se deaktivují automaticky. Uživatelé mohou používat konto po dalších 30 dní, fyzicky se konto maže po 180 dnech.
 • Zaměstnancům se mažou konta na žádost LS.
 • Neaktivní konta? Řešení diskové quoty – na oddělení je sdílená disková quota a to je motivuje k odstraňování neaktivních kont.

Hesla

 • Uživatelé, kteří nepoužívají Novellského klienta dostanou varování mailem, 14 dní před vypršením a 3 dni před vypršením.
 • Neprovádějí žádné slovníkové testy na neprůstřelnost hesla.
 • Vypršení hesla po 90 dnech (6-znaková hesla).
 • První heslo vyexpiruje okamžitě, uživatelé si ho musí změnit při prvním přihlášení.

ID karty

Nepoužívají a nestarají se o ně. "Je to moc drahé a nemá to žádné využití v IT."

HelpDesk

 • Hlavně (jenom) pro studenty.
 • Je postavený na studentech. Velká rotace personálu, studenti tam vydrží pracovat průměrně tři semestry. Učí se jeden od druhého a ještě mají pravidelná setkání se zaměstnanci, asi tak jednou za 10 dní.
 • Nepoužívají žádné RT, jenom v univerzitní nemocnici.
 • webalizer – www SW pro generování statistik

Tisk

Tiskový operátor spravuje všechny velké tiskárny. V laboratořích jsou lokální tiskárny, které jsou samoobslužné, dokonce si tam studenti sami mění papír. Tisknou na recyklovaný papír, není to ale moc dobrý materiál, tiskárny se musejí více čistit a opravovat.

Podporované systémy

 • 10% Linuxu
 • Univerzitou spravovaná distribuce Debianu

Diskové kvóty

 • Quoty mají velikost 1000 MB/650 MB (logické, fyzická quota je asi o 40% nižší).
 • LS mohou přidělovat quoty ve spravovaných odděleních.
 • Systém také poskytuje dočasné adresáře, které se mažou po 24 dnech nebo když zůstanou prázdné. Aktuálně každý uživatel může používat 750MB takto nakrátko přiděleného úložného místa.