Public:Phanousk/Životopis

Z HelpDesk

Vzdělání

 • 1998 – 2004 - Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), Fakulta aplikovaných věd, obor distribuované systémy
 • 2007 - CCNA1-4 Instruktor
 • 2008 - CCNP1-4 Instruktor

Praxe

 • 1998 – 2004 - Geodetická kancelář Integral s.r.o. České Budějovice
  • geodetické práce v terénu
 • 1998 – 2004 - Centrum informatizace a výpočetní techniky ZČU, Laboratoř počítačových systémů
  • vývoj univerzitního informačního systému na bázi MS Windows
   • administrace systému MS Windows NT a MS Windows XP
   • administrace softwaru pro Windows
  • uživatelská podpora ZČU
 • 2004 – současnost - Centrum informatizace a výpočetní techniky ZČU, Středisko uživatelské podpory:
  • vedoucí střediska
 • 2007 – současnost - instruktor CCNA a CCNP na RCNA ZČU
 • 2008 – současnost - školitel na Ústavu celoživotního vzdělávání v Plzni
  • výuka práce s kancelářskými aplikacemi

Další činnost