Public:Petrovic/Diplomky/Rozšíření registračního systému pro kolejní sítě - Michal Zbortek(PROJEKT5)

Z HelpDesk

Základní informace

 • Název práce: Rozšíření registračního systému pro kolejní sítě
  • Seznamte se s registračním systémem KNET.
  • Navrhněte a implementujte změny do tohoto systému.
  • Systém ověřte v praxi v prostředí sítě KOLEJnet a WEBnet.
 • Jméno diplomanta: Michal Zbortek

Přehled konzultací

21.11.2006

Domluvený výstup: Zpráva o analýze projektu KNET a návrhy na jeho úpravu a případná rozšíření.

Poznámky k práci

 • Úprava vzhledu a funkčnosti WEB stránek
 • Přidání nových funkčností dle požadavků správců kolejních sítí
 • Prozkoumání možnosti předvyplnit uživatelovu MAC adresu do reg. formuláře
 • Zamyslet se nad možností předvyplnit z informaci o dočasné IP umístění PC