Public:Petrovic/Diplomky/Grafické rozhraní pro freeradius

Z HelpDesk

Základní informace

  • Název práce: Grafické rozhraní pro freeradius
    • GUI s možností nastavení pro freeradius
    • různé druhy CiscoAVpair
    • ucelení informací o dostupných parametrech
  • Jméno diplomanta: není určen
  • Kontakt: není

Přehled konzultací

Poznámky k práci