Public:Petrovic/About

Z HelpDesk

Absolvent fakulty aplikovaných věd, ZČU, obor Informatika a výpočetní technika, zaměření Distribuované systémy. Pracuje v oddělení Komunikací a počítačových sítí Laboratoře počítačových systémů při CIV, ZČU jako síťový specialista. Dále se podílí na provozu a rozvoji národní sítě pro výzkum a vzdělávání České republiky - CESNET2. Je odborníkem na IPtelefonii v aktvitě Multimediální přenosy a kolaborativní prostředí sdružení CESNET. Poskytuje konsultace a návrhy v oboru počítačové sítě tzv. "Freelancing Consultant" a "External Contractor".

Contact

 • web: http://home.zcu.cz/~petrovic/
 • e-mail: petrovic(at)civ(dot)zcu(dot)cz
 • phone: +420 37763 2839
 • fax: +420 37763 2702
 • ip-phone: +420 950 072 777
 • ip-phone: +420 234 680 202
 • sip: petrovic(at)zcu(dot)cz
 • room: UI403

Post address

Ing. Michal Petrovic
Laboratory for Computer Science
University of West Bohemia
Univerzitni 20
306 14 Pilsen
Czech Republic

Consulting Experience

 • Local Area Network
 • Wireless LAN Network
 • Wide Area Network
 • IP telephony

Credentials

 • Cisco Certified Network Professional
 • Cisco Fundamentals of Wireless LAN

Highlights

 • Enterprise LAN, WLAN and WAN design
  • 5 years experience
 • CESNET Czech NREN operator
  • Development of the NREN - network specialist
  • Multimedia transmissions and collaborative environment - IP telephony specialist
 • Certified Cisco Academy Instructor
  • 4 years training experience CCNA, CCNP, FWL
 • Regional Cisco Networking Academy
  • Main instructor for CCNP and Wireless
  • Managment and planning activities
 • CEE CCNP RA Instructor - Central Eastern Europe CCNP Regional Acedamy Instructor