Public:Panuska/linux-prikazy

Z HelpDesk

Admin rozhraní

https://sip.zcu.cz/registration

Openser

Server sip.zcu.cz (147.228.52.60)

Restart

/etc/init.d/openser restart

Stop

/etc/init.d/openser stop

Start

/etc/init.d/openser start

Výpis logu

průběžný:

tail -f /var/log/syslog | grep openser

statický (stisknutím G skok na konec souboru, 2xg na začátek):

less /var/log/syslog

Pro správný běh RTP je potřeba v logu mít:

INFO:nathelper:rtpp_test: rtp proxy <unix:/var/run/rtpproxy.sock> found, support for it enabled

Špatně je:

ERROR:nathelper:send_rtpp_command: can't connect to RTP proxy
ERROR:nathelper:send_rtpp_command: proxy <unix:/var/run/rtpproxy.sock> does not respond, disable it
WARNING:nathelper:rtpp_test: can't get version of the RTP proxy
WARNING:nathelper:rtpp_test: support for RTP proxy <unix:/var/run/rtpproxy.sock> has been disabled temporarily

Výpis běžících programů(procesů)

ps xfa

případně zjištění jestli běží openser:

ps xfa | grep openser

Připojení do DB

z řádky:

mysql -u root -p

z WEBu

https://sip1.zcu.cz/phpmyadmin/

RTP Proxy

Server sip.zcu.cz (147.228.52.60). Nejdříve je vhodné vypnout OpenSer a pak si teprve hrát s RTPProxy, nezapomenout pak zas OpenSer zapnout:-)

Restart

/etc/init.d/rtpproxy restart

Stop

/etc/init.d/rtpproxy stop

Start

/etc/init.d/rtpproxy start

SIP cluster

Server sip.zcu.cz (147.228.52.60) je virtuální a ve skutečnosti jsou do dva fyzické servery sip1.zcu.cz (147.228.52.61) a sip2.zcu.cz (147.228.52.62). Program, který dělá cluster je keepalived.

Restart

/etc/init.d/keepalived restart

Stop

/etc/init.d/keepalived stop

Start

/etc/init.d/keepalived start

Změna konfigurace telefonu

cd /var/www/provisioning/config/
  • spuštění Midnight Commanderu
mc
  • editor VIM
i   insert
Esc end insert
:wq uloží a ukončí editaci souboru
:w  pouze uloží soubor
:q  pouze ukončí editaci souboru
/   řetězec vyhledá řetězec v souboru + znak 'n' další nalezený

Asterisk

Server hestia.zcu.cz (147.228.58.58), přístup na asteriskovou konsoli je příkazem:

asterisk -r

Ukončení konsole je příkaz

exit

Restart

/etc/init.d/asterisk restart

Stop

/etc/init.d/asterisk stop

Start

/etc/init.d/asterisk start

gmon

zde se ukládá log z cisco gw a sip

pro prubezny vypis:

 tail -f /var/log/network/telephone/2008-11/ul-tel-voip-gw.zcu.cz
*(CTRL+C ukonceni vypisu)

pro hledani:

 less /var/log/network/telephone/2008-11/ul-tel-voip-gw.zcu.cz
*(znak 'q' ukonceni vypisu)