Public:Dkuba

Z HelpDesk

Předávací/zápůjční protokol

Při předání nebo zapůjčení PC/monitoru/atd. je potřeba podepsat (a nechat podepsat) předávací protokol nebo zápůjční protokol. Tyto protokoly ukládat u Petra ve skříni (do zeleného šanonu).