Public:Apadrta/Životopis

Z HelpDesk

Pracovní zkušenosti

od ledna 2012 CESNET z. s. p. o., Pracovní zařazení: Podpůrné služby a CSIRT
únor 2007 - prosinec 2011 CESNET z. s. p. o., Pracovní zařazení: CESNET-CSIRT
od dubna 2005 Centrum informatizace a výpočetní techniky, Západočeská univerzita v Plzni, Pracovní zařazení: administrátor počítačových systémů

Vzdělání

23.10.2009 Získán certifikát "Staff training - Introduction to forensics analysis", University of Leeds
24.04.2009 Získán certifikát "Certifikovaný IT Security Manager", školení IIR
25.10.2006 Získán certifikát "Management informační bezpečnosti", školení AEC, s.r. o.
září 2006 Obhájena disertační práce na téma "Využití expertního systému v úloze rozpoznávání řečníka", získán titul Ph.D.
2002 - 2006 Doktorské studium na Katedře kybernetiky, Obor: Umělá inteligence, Specializace: Rozpoznávání řečníka podle hlasu
červen 2002 Obhájena diplomová práce na téma "Rozpoznávací systém pro sledování kvality sklářských výrobků", získání titul Ing.
1997 - 2002 Fakulta Aplikovaných Věd, Západočeská Univerzita v Plzni, Obor: Kybernetika, Specializace: Umělá inteligence
1990 - 1997 Víceleté gymnázium, Gymnázium Kadaň

Publikace

 • Padrta, A.: „Hesla v (ne)bezpečí (12) - Změna hesla", v Computerworld, číslo 19, svazek XXII, ISSN: 1210-9924
 • Padrta, A.: „Hesla v (ne)bezpečí (11) - Využití jednorázových hesel", Computerworld, číslo 17, svazek XXII, ISSN: 1210-9924
 • Padrta, A.: „Hesla v (ne)bezpečí (10) - On-line lámání hesel (II)", Computerworld, číslo 15, svazek XXII, ISSN: 1210-9924
 • Padrta, A.: „Hesla v (ne)bezpečí (09) - On-line lámání hesel (I)", Computerworld, číslo 13, svazek XXII, ISSN: 1210-9924
 • Padrta, A.: „Hesla v (ne)bezpečí (08) - Volba ideálního hesla", Computerworld, číslo 12, svazek XXII, ISSN: 1210-9924
 • Padrta, A.: „Hesla v (ne)bezpečí (07) - Lehce zlomitelná hesla (II)", Computerworld, číslo 10, svazek XXII, ISSN: 1210-9924
 • Padrta, A.: „Hesla v (ne)bezpečí (06) - Lehce zlomitelná hesla (I)", Computerworld, číslo 9, svazek XXII, ISSN: 1210-9924
 • Padrta, A.: „Hesla v (ne)bezpečí (05) - Heslo v péči poskytovatele", Computerworld, číslo 6, svazek XXII, ISSN: 1210-9924
 • Padrta, A.: „Hesla v (ne)bezpečí (04) - Skryté hrozby pro hesla", Computerworld, číslo 4, svazek XXII, 2011, ISSN 1210-9924
 • Padrta, A.: „Hesla v (ne)bezpečí (03) - Boj s phishingem", Computerworld, číslo 2, svazek XXII, 2011, ISSN 1210-9924
 • Padrta, A.: „Hesla v (ne)bezpečí (02) - Sociální inženýrství", Computerworld, číslo 22, svazek XXI, 2010, ISSN 1210-9924
 • Padrta, A.: „Hesla v (ne)bezpečí (01) - Způsoby kompromitace hesla", Computerworld, číslo 20, svazek XXI, 2010, ISSN 1210-9924
 • Padrta, A.: „Rizika sociálních sítí", SECURITY MAGAZÍN, číslo 97, svazek XVII., 2010, ISSN 1210-8723
 • Padrta, A.: „Hesla pod drobnohledem", v Slaboproudý obzor, číslo 2, svazek 66, 2010, ISSN 0037-668X
 • Padrta, A.: „Vulnerabilities ­ zranitelnosti ",ve sborníku příspěvků EurOpen.CZ, Praděd, 2009, ISBN 978-80-86583-16-7
 • Padrta, A.: „Bezpečné chování uživatelů", ve sborníku příspěvků EUNIS-CZ, 2007. s. 51-56. ISBN 978-80-7043-554-0.
 • Padrta, A, Bodó, R: „Prosazování bezpečnosti na ZČU", v Data security management, číslo 3, svazek 11, 2007, ISSN 1211-8737
 • Padrta, A.: „Devatero rad pro bezpečné používání sítě WEBnet", Informační bulletin CIV, Plzeň, 2006, ISBN 80-7043-482-1
 • Padrta, A., Vaněk, J.: „A structure of expert system for speaker verification“, In Lecture Notes in Artificial Intelligence . Berlin : Springer, 2006, sv.4188, s.493-500, ISSN 0302-9743
 • Padrta, A., Vaněk, J.: „Introduction of Improved UWB Speaker Verification System“, In Text, speech and dialogue. Berlin : Springer, 2005. s. 364-370. ISBN 3-540-28789-2. ISSN 0302-9743
 • Padrta, A.: „OpenSource nástroje pro správu DNS a DHCP“, ve sborníku příspěvků EurOpen.CZ, 2005, s. 31-50. ISBN 80-86583-09-0., 2005
 • Vaněk, J., Padrta, A.: „Optimization of Features for Robust Speaker Recognition”, In Speech processing. Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 140-147. ISBN 80-86269-11-6
 • Padrta, A., Radová, V.: „Comparison of Several Speaker Verification Procedures Based on GMM“, In ICSLP . Jeju Island : Sunjin Printing Co., 2004. s. 1777-1780. ISSN 1225-441x
 • Padrta, A., Radová, V.: „On the Background Model Construction for Speaker Verification Using GMM“, In Text, speech and dialogue. Berlin : Springer, 2004. s. 425-432. ISBN 3-540-23049-1. ISSN 0302-9743
 • Padrta, A., „Využití expertního systému v úloze rozpoznávání řečníka", Rigorozní práce, 2004, Plzeň
 • Padrta, A., Radová, V.: „On the Amount of Speech Data Necessary for Successful Spekaer Identification“, In EUROSPEECH 2003 PROCEEDINGS. Geneva : ISCA, 2003. s. 3021-3024. ISSN 1018-4074
 • Padrta, A.: „Precise Measurement of Parameters of Glass Pipe based on Digital Image Processing“, In ECMS 2003. Liberec : Technical University , 2003. s. 393-397. ISBN 807083708X

Prezentace

 • 25.10.2011 - „Využití loggingu" - Aleš Padrta, Radomír Orkáč, Jan Mach, seminář Monitorování provozu kampusových sítí, Praha, 50 minut
 • 25.10.2011 - „Anonymita v univerzitní síti" - Aleš Padrta, seminář Monitorování provozu kampusových sítí, Praha, 25 minut
 • 16.03.2011 - „Odvrácená strana sociálních sítí" - Aleš Padrta, seminář CIV, Plzeň, 50 minut
 • 22.02.2011 - „Odvrácená strana sociálních sítí" - Aleš Padrta, IT Security 2011, Praha, 50 minut
 • 04.11.2010 - „Bezpečnost v IT" - Aleš Padrta, Festival absolventů ZČU, Plzeň, 42 minut
 • 02.11.2010 - „Já anonym" - Aleš Padrta, Setkání Java User Group, Plzeň, 20 minut
 • 26.05.2010 - „Technologická opatření" - Aleš Padrta, Projekt E-crime, Jihlava, 90 minut
 • 25.05.2010 - „Výsledky sociologického průzkumu" - Aleš Padrta, Projekt E-crime, Jihlava, 90 minut
 • 02.12.2009 - „Já anonym" - Aleš Padrta, Seminář ZČU, Plzeň, 25 minut
 • 21.05.2009 - „Vulnerabilies - Zranitelnosti" - Aleš Padrta, Seminář o bezpečnosti, Praha, 30 minut
 • 21.05.2009 - „Logování" - Aleš Padrta, Radek Orkáč, Seminář o bezpečnosti, Praha, 45 minut
 • 21.05.2009 - „Disaster Recovery" - Aleš Padrta, Seminář o bezpečnosti, Praha, 45 minut
 • 18.05.2009 - „Vulnerabilies - Zranitelnosti" - Aleš Padrta, EurOpen, Praděd, 45 minut
 • 30.04.2009 - „(Ne)legální aktivity v síti WEBnet" - Aleš Padrta, prezenta pro FAV/KMA, Plzeň, 30 minut
 • 16.12.2008 - „Interakce s uživateli" - Aleš Padrta, Klub řešitelů, Praha, 15 minut
 • 12.12.2008 - „Typy bezpečnostních incidentů" - Aleš Padrta, Školení pro BIS, Praha, 45 minut
 • 12.12.2008 - „Řešení bezpečnostních incidentů" - Aleš Padrta, Školení pro BIS, Praha, 20 minut
 • 24.08.2008 - „Technické aspekty bezpečnostních incidentů" - Aleš Padrta, ???, Praha, 45 minut
 • 10.05.2007 - „WIRT - WEBnet Incident Response Team" - Aleš Padrta, Seminář o bezpečnosti, Praha, 20 minut

Vedení studentských / bakalářských prací

2006 - 2007 „Systém pro automatickou bezpečnostní analýzu netflow informací", diplomová práce Libor Ludvík
2005 - ???? „Volba vhodné složitosti modelu vzhledem k trénovací množině", diplomová práce Vlastimil Šilhán
2005 - 2006 „Vizualizace návrhu báze znalostí expertního systému pro rozpoznávání řečníka", bakalářská práce Pavel Dolanský
2004 - 2006 „Identifikace řečníka založená na pseudofonémových jednotkách", diplomová práce Jan Pešta
2004 - 2005 „Normalizace logaritmického skóre pomocí skupinového modelu v úloze rozpoznávání řečníka“, diplomová práce Václav Prokop
2003 - 2004 „Optimální reprezentace shluku“, bakalářská práce Jan Pešta
2002 - 2003 „Segmentace signálu na subfonémové jednotky“, bakalářská práce Pavel Sobotka

Ostatní

 • 2012 - Příprava a vedení e-learningového kurzu "Školení pro lokální správce IT"
 • 2011 - Příprava a vedení e-learningového kurzu "Bezpečné používání internetu"