Provozní řád pro využívání sítě hub

Z HelpDesk

Provozní řád pro využívání sítě Hub


I. Obecná ustanovení

 1. Síť Hub je speciální bezdrátová síť ZČU určená pro připojování bezdrátových zařízení především pro výukové, výzkumné nebo testovací účely.
 2. Do sítě Hub se mohou připojit i jednodušší zařízení, která nesplňují aktuální bezpečnostní standardy. Proto nelze vyloučit vzájemné ovlivňování provozu zařízení v jedné síti Hub a dočasné zhoršení parametrů připojení.
 3. Síť Hub není určena jako náhrada bezdrátového připojení osobních zařízení. K tomu slouží bezdrátové sítě eduroam nebo zcu-mobile.
 4. Připojení osobních zařízení do sítě hub je povoleno pouze pro účely nastavení laboratorních zařízení a komunikaci s nimi.
 5. Síť Hub není určena pro připojení provozních zařízení, která mají zvýšené nároky na kvalitu a trvalou dostupnost připojení.


II. Připojení do sítě Hub
 1. Každá síť Hub je geograficky omezena na vybranou lokalitu dle technických možností sítě WEBnet. Každá síť Hub sestává z brány (gateway, GW) a bezdrátových přístupových bodů (access pointů, AP) stávající bezdrátové infrastruktury. V dané lokalitě je vysíláno SSID sítě Hub ve formátu zcu-hub-xx, kde xx je zkratka lokality. Připojení k síti Hub je chráněno heslem, které sděluje Správce.
 2. Na GW je provozován webový portál, který slouží k evidenci připojených zařízení. Správce při registraci zařízení v portálu uvede název zařízení, jeho vlastníka a zvolí, zda má mít zařízení přístup k Internetu. V portálu je možné nastavit tunelování portů pomocí technologie PAT (Port Address Translation).
 3. Zařízení připojená do jedné sítě Hub mohou komunikovat mezi sebou. Zařízení je možné do sítě Hub připojit také pomocí pevného připojení (kabelem) na základě požadavku zaslaného na helpdesk@zcu.cz.


III. Správa sítě Hub
 1. Každá síť Hub má svého Správce. Správce zajišťuje především:
  • Registraci zařízení připojených do sítě,
  • evidenci vlastníků připojených zařízení,
  • podporu vlastníků při připojování jejich zařízení,
  • koordinaci činnosti s CIV a komunikaci s vlastníky zařízení při řešení incidentů,
  • pravidelnou obměnu připojovacích hesel (nejméně jednou ročně).
 2. Správu sítě Hub provádějí vybraní pracovníci určení fakultou nebo jiným pracovištěm, které v dané lokalitě sídlí. CIV metodicky vede Správce sítě a zajišťuje jejich pravidelné školení.


IV. Řešení incidentů v síti Hub
 1. V případě bezpečnostních incidentů nebo jiných problémů bude kontaktován Správce sítě Hub v dané lokalitě (dle závažnosti incidentu e-mailem nebo telefonicky).
 2. Správce poskytne součinnost při řešení incidentu, především identifikaci a odpojení problematického koncového zařízení a komunikaci s jeho vlastníkem ke zjednání nápravy. Pro řešení situace dostane Správce všechny dostupné relevantní informace jako jsou logy DHCP nebo netflow data.
 3. Mezním opatřením (v případě zvýšeného bezpečnostního rizika nebo nespolupráce Správce při řešení problému) může být dočasná izolace celé sítě hub od Internetu.


V. Závěrečná ustanovení
 1. Dodržování provozního řádu je povinné pro Správce sítě Hub.
 2. Správce sítě hub musí potvrdit seznámení s tímto Provozním řádem a souhlasit s ním v kurzu Moodle.


Plzeň, 4. září 2023