Praktické phishingové testy

Z HelpDesk

Praktické phishingové testy slouží ke zlepšování schopnosti uživatelů rozpoznat podvodné zprávy. Na této stránce jsou uvedeny zprávy, které již byly uživatelům doručeny. Kliknutím na obrázek jej zobrazíte v plné velikosti.

Zpráva s odkazem - falešná notifikace Správy mobilního připojení

Tato zpráva byla rozeslána 16. 10. 2017 vybraným uživatelům Západočeské univerzity v Plzni a imituje běžnou zprávu zasílanou systémem SMP (Správa mobilního připojení).


Podvodná zpráva

Pro srovnání - takto vypadá skutečně rozesílaná výzva

Zobrazit ve větším rozlišeníPhishing2017-10-16 01.png
Zobrazit ve větším rozlišeníPhishing2017-10-16 06.png


Podvodná zpráva je hodně podobná regulérním zprávám, ale obsahuje znaky, které ukazují na pochybnost zprávy a u kterých by měl uživatel zpozornět:

 • Jako odesílatel je uveden Petr Sopran s adresou sopran@zcu.bz
  • Automat na rozesílání upozornění se jistě nejmenuje Petr Sopran.
  • Odesílatel není z domény zcu.cz (liší se jen v jednom písmenu)
 • Čas "za 7 dní" vede téměř rok do minulosti a zápis data není v českém formátu.
 • Odkaz http://smp.zcu.bz/rid=...
  • Směřuje mimo doménu zcu.cz (liší se jen v jednom písmenu)
  • Směřuje na nezabezpečenou stránku (http) místo na zabezpečenou (https)
Po kliknutí na odkaz se zobrazí stránka imitující jednotné přihlašování:


Zobrazit ve větším rozlišeníPhishing2017-10-16 02.png


Tato stránka je opět vizuálně nerozeznatelná od regulérní stránky jednotného přihlašování SSO WebAuth, nicméně také obsahuje indicie odhalující podvod:

 • Stránka není zabezpečena (tj. nejde ověřit s kým vlastně komunikuji ani zabezpečit přenos dat)
  • Neobsahuje "zelený zámeček" (někdo uvedené ikoně říká "nákupní taška")
 • Stránka je mimo doménu zcu.cz (opět se liší jen v jednom písmenu)


Některé prohlížeče (například Mozilla Firefox) na nezabezpečenou stránku upozorňují i při vyplňování políček Orion login a Heslo:


Zobrazit ve větším rozlišeníPhishing2017-10-16 03.png
Podvodná stránka umí ověřit platnost zadaných údajů a v případě, že platné nejsou, zobrazí informaci, že je špatně zadané jméno nebo heslo:


Zobrazit ve větším rozlišeníPhishing2017-10-16 04.png
Protože se jedná o cvičnou phishingovou zprávu, je v případě vyplnění platných údajů zobrazena informace, že jde o praktický phishingový test, jak měl být podvod rozpoznán a doporučeno absolvovat školení zaměřené na phishing:


Zobrazit ve větším rozlišeníPhishing2017-10-16 05.png

Zpráva se závadnou přílohou - pozvánka na školení řidičů referentských vozidel

Tato zpráva byla rozeslána 31. 10. 2017 vybraným uživatelům Západočeské univerzity v Plzni a imituje informační e-mail o školení řidičů referentských vozidel.

Zobrazit ve větším rozlišeníPhishing2017-10-31 01.png

Podvodná zpráva je velmi věrohodná a obsahuje jen málo znaků, které ukazují na pochybnost zprávy a u kterých by měl uživatel zpozornět:

 • adresa odesílatele obsahuje neznámou doménu zcuc.z
 • odesílatel na ZČU nepracuje
 • pravidelné školení probíhá jinou dobu
 • zpráva byla odeslána za hluboké noci, kdy se obvykle na ZČU nepracuje
Po otevření přílohy je uživatel informován, že otevíraný dokument obsahuje JavaScript (pro jednoduchost: nějaký program, který má vykonat nějakou činnost). Zde by měl uživatel zpozornět, protože každý program (JavaScript) v dokumentu PDF je podezřelý. Ve výchozím nastavení je zapnutý, takže většina uživatelů žluté varování z následujícího obrázku neuvidí.


Zobrazit ve větším rozlišeníPhishing2017-10-31 02.png
Pokud je JavaScript povolen ve výchozím nastavení nebo jej uživatel povolí, zobrazí se ještě jedno varování o přístupu na webovou adresu. Tady by uživatel měl opět zpozornět, protože přístup k webu není u PDF dokumentů standardní požadavek. Navíc tady ještě vede na pochybnou doménu skoleni.zcu.bz.


Zobrazit ve větším rozlišeníPhishing2017-10-31 03.png
Protože se jedná o cvičnou phishingovou zprávu, je v případě úspěšné aktivace zobrazena informace, že jde o praktický phishingový test, jak měl být podvod rozpoznán a je doporučeno absolvovat školení zaměřené na phishing:

Zobrazit ve větším rozlišeníPhishing2017-10-31 04.pngZpráva s odkazem - falešná informace o elektronické výplatní pásce

Tato zpráva byla rozeslána 20. 11. 2017 vybraným uživatelům Západočeské univerzity v Plzni a snaží se uživatele přesvědčit o zavedení elektronických výplatních pásek a návštěvě webové stránky.

Zobrazit ve větším rozlišeníPhishing2017-11-20 01.png

Podvodná zpráva je hodně podobná regulérním zprávám, ale obsahuje znaky, které ukazují na pochybnost zprávy a u kterých by měl uživatel zpozornět:

 • Jako odesílatel je uvedena Finanční divize s adresou cashmaster@zcu.bz
  • ZČU používá dlouhodobě jiné označování pracovišť.
  • Samotný uživatel cashmaster je podivný.
  • Odesílatel není z domény zcu.cz (liší se jen v jednom písmenu)
 • Odkaz http://elektrovl.zcu.bz?rid=...
  • Směřuje mimo doménu zcu.cz (liší se jen v jednom písmenu)
  • Směřuje na nezabezpečenou stránku (http) místo na zabezpečenou (https), což je u finančních informací nezvyklé.
 • Jazyk zprávy je velmi podivný (pracovníci ekonomického i IT oddělení obvykle nedisponují literárním talentem, ale tohle je opravdu zlé).
Po kliknutí na odkaz se zobrazí stránka imitující jednotné přihlašování:

Zobrazit ve větším rozlišeníPhishing2017-11-20 02.png

Tato stránka je opět vizuálně nerozeznatelná od regulérní stránky jednotného přihlašování SSO WebAuth, nicméně také obsahuje indicie odhalující podvod:

 • Stránka není zabezpečena (tj. nejde ověřit s kým vlastně komunikuji ani zabezpečit přenos dat)
  • Neobsahuje "zelený zámeček" (někdo uvedené ikoně říká "nákupní taška")
 • Stránka je mimo doménu zcu.cz (opět se liší jen v jednom písmenu)Protože se jedná o cvičnou phishingovou zprávu, je v případě vyplnění platných údajů zobrazena informace, že jde o praktický phishingový test, jak měl být podvod rozpoznán a je doporučeno absolvovat školení zaměřené na phishing:

Zobrazit ve větším rozlišeníPhishing2017-11-20 03.png


Zpráva se závadnou přílohou - upozornění na nesprávně čerpanou dovolenou

Tato zpráva byla rozeslána 7. 12. 2017 vybraným uživatelům Západočeské univerzity v Plzni a imituje zprávu o nesprávně čerpané dovolené zaměstnanců.

Zobrazit ve větším rozlišeníPhishing2017-12-06 01.png

Podvodná zpráva je velmi věrohodná a obsahuje jen málo znaků, které ukazují na pochybnost zprávy a u kterých by měl uživatel zpozornět:

 • odesílatel na ZČU nepracuje
 • uvedené oddělení na ZČU také neexistuje
 • odvolávání se na směrnici nesouvisející s dovolenými
 • příloha vyžaduje spuštění JavaScriptu a přístup k pochybné stránce mimo doménu zcu.cz
Po otevření přílohy je uživatel informován, že otevíraný dokument obsahuje JavaScript (pro jednoduchost: nějaký program, který má vykonat nějakou činnost). Zde by měl uživatel zpozornět, protože každý program (JavaScript) v dokumentu PDF je podezřelý. Ve výchozím nastavení je zapnutý, takže většina uživatelů žluté varování z následujícího obrázku neuvidí.


Zobrazit ve větším rozlišeníPhishing2017-12-06 02.png
Pokud je JavaScript povolen ve výchozím nastavení nebo jej uživatel povolí, zobrazí se ještě jedno varování o přístupu na webovou adresu. Tady by uživatel měl opět zpozornět, protože přístup k webu není u PDF dokumentů standardní požadavek. Navíc tady ještě vede na pochybnou doménu kruta-dovolena.zcu.bz.


Zobrazit ve větším rozlišeníPhishing2017-12-06 03.png
Protože se jedná o cvičnou phishingovou zprávu, je v případě úspěšné aktivace zobrazena informace, že jde o praktický phishingový test, jak měl být podvod rozpoznán a je doporučeno absolvovat školení zaměřené na phishing:

Zobrazit ve větším rozlišeníPhishing2017-12-06 04.png