Konto Orion

Z HelpDesk

Konto Orion je elektronickou identitou uživatele ZČU a umožňuje mu používat elektronické informační zdroje ZČU. Konto v systému Orion musí mít zřízené každý student a většina zaměstnanců ZČU. Tato povinnost vyplývá nepřímo ze Statutu ZČU (str. 14), který všem studentům a většině zaměstnanců ukládá povinnost číst zprávy doručené na univerzitní poštovní adresu. K tomu je potřeba právě konto Orion.

Podporované služby a zdroje

Služeb, vázaných na konto Orion je celá řada. Jedná se zejména o:

Postup registrace konta

Konto v systému Orion vzniká na základě registrace, která probíhá odlišně pro studenty a zaměstnance:

Studenti Zaměstnanci
Registraci provádí student sám, pomocí registračních údajů, které obdrží na email, který použil v přihlášce ke studiu. Platnost emailu je 6 měsíců. Poté je potřeba se dostavit na HelpDesk. Registraci konta zaměstnance provádí HelpDesk na základě žádosti sekretariátu domovského pracoviště při nástupu zaměstnance. Žádost je možné zaslat také prostřednictvím emailu: helpdesk@zcu.cz. Je vhodné do zprávy uvést několik navrhovaných uživatelských jmen. (Orion login může být do osmi znaků, malá písmena a číslice). Registraci si může zaměstnanec provést i sám na základě údajů, které obdržel na email, který použil ve smlouvé se ZČU. Platnost emailu je 6 měsíců. Poté je potřeba se dostavit na HelpDesk.

Další informace