Phishingator – Návod pro uživatele

Z HelpDesk

Pro přihlášení do aplikace Phishingator (LPS:Phishingator) stačí přejít na adresu https://phishingator.zcu.cz/portal, kde je možné se přihlásit. Přihlašovací údaje jsou stejné jako pro přihlášení do jiných systémů na ZČU, tedy Orion kontem uživatele.

Případně je možné využít rozcestníku Phishingatoru na adrese https://phishingator.cesnet.cz, kde se nachází tlačítko pro přihlášení. Po kliknutí na Přihlásit se stačí v seznamu organizací vybrat ZČU.

Úvodní stránka

Obsahuje osobní statistiku uživatele znázorňující počet cvičných phishingových zpráv, které byly uživateli odeslány a stejně tak osobní úspěšnost v odhalování phishingu, kterou si lze prohlédnout i na příslušném grafu (jestliže jsou již k dispozici nějaká relevantní data).

Moje účast v programu

Uživatel si po přihlášení do systému může zvolit, zdali chce dobrovolně přijímat cvičné phishingové e-maily, které připravuje bezpečnostní tým WIRT ZČU. Spolu s tím si může uživatel nastavit limit (resp. maximální počet) cvičných phishingových e-mailů, které chce ještě do budoucna přijmout.

Při přihlášení k dobrovolnému odebírání cvičných phishingových zpráv může uživatel takové e-maily očekávat párkrát do roka (tedy v minimálním počtu) a svou účast v programu má možnost kdykoliv zrušit.

Přijaté phishingové e-maily

V této sekci má uživatel možnost si detailně prohlédnout seznam všech cvičných phishingových e-mailů, které mu byly v minulosti doručeny. U každého e-mailu navíc vidí i svou reakci, tedy to, jakým způsobem na konkrétní e-mail reagoval (například zdali navštívil podvodnou stránku přístupnou z tohoto e-mailu a zadal do formuláře platné přihlašovací údaje apod.) či nereagoval. U podvodného e-mailu je vždy vytvořen i seznam indicií (zakroužkované pasáže v textu s popisem, co konkrétně vyvolává podezření), na základě kterých může uživatel zpětně zjistit, zdali postupoval správně nebo čeho by si měl do budoucna všímat.