Připojení mobilních zařízení/Jak se připojit/ZCU-Mobile

Z HelpDesk

Návod pro připojení do bezdrátové sítě zcu-mobile (obecně všechny OS)

Tento způsob je nezabezpečený, proto je také určen až jako poslední možnost způsobu připojení pro studenty, zaměstnance a spřátelené organizace, kterým jejich mobilní zařízení (notebook, PDA,...) nepodporuje ověření alespoň protokolem WPA. Uživatel se připojí běžným způsobem bez jakéhokoliv nastavování ověřování.

Při prvním pokusu internetového prohlížeče o přístup do sítě dojde k přesměrování na přihlašovací stránku. Zde vyplní své přihlašovací jméno, použije své síťové heslo. Toto heslo je jiné než v systému Orion a lze ho nastavit (máte-li Orion login) na stránce Správa mobilního připojení.

Zcu-mobile.png

Po úspěšném přihlášení budete přesměrováni na původní adresu.