Převod dokumentace do Wiki

Z HelpDesk

Při zavádění CMS je největším problémem převod dokumentace do nového systému. Nástroje pro automatický převod umožňují provedení jen hrubé práce, vždy bude potřeba obětovat trochu času k doladění. Tato stránka by měla při převodu dokumentace pomoci.

HTML

Toto je asi nejčastěji použitý formát pro naši dokumentaci. Pro jiné formáty dokumentace (doc, tex, pdf, ...) se HTML používá jako přestupní formát. Základem pro převod je nástroj html2wiki.

Po použití konverteru je třeba vytvořit novou stránku a konvertovaný obsah vložit. Po vložení si zobrazíme náhled a provedeme další úpravy, ty spočívají především v těchto bodech:

  • odříznout zbytečnou hlavičku (většinou menu),
  • smazat hlavní nadpis (označen v jednoduchých rovnítkách), tento nadpis se generuje automaticky z názvu stránky,
  • prohlídnout všechny linky a upravit je (lokální stránky není potřeba ihned vytvářet, neexistující lokální linky se zobrazují červeně),
  • vložit odkazy na obrázky (je vhodné obrázky v jiném okně nahrát, aby bylo vidět již v náhledu formátování),
  • odříznout zbytečnou patičku (většinou autor, datum změny apod.),
  • zkontrolovat celkový vzhled dokumentu,
  • kategorizovat článek (pokud možno, nezakládat novou kategorii, ale vybrat si z exitujících kategorii).

Ve chvíli nejvyšší spokojenosti vyplnit políčko Shrnutí editace a jako autor zodpovědný za obsah zaškrtnout políčko Sledovat tento článke (v případě změny textu jiným autorem dostanete upozornění).

PDF

pdftohtml

TEX/LATEX

Základem úspěchu je správný převod do html formátu.

DOC

Export do html nebo pdf a postupovat dle výše uvedených návodů.