OrionXP/sdílené tiskárny

Z HelpDesk

Podpora systému OrionXP byla ukončena

Systém Windows XP není a nadále nebude podporován.
Používání Windows XP představuje velké bezpečnostní riziko, 
aktualizace operačního systému je silně doporučena.

Následující obsah již není aktuální, ani udržován.Na některých pracovištích se rutinně sdílí drobnější tiskárny. Tiskárna je typicky připojena k jednomu z počítačů běžným paralelním nebo USB kabelem a tento počítač pak poskytuje tiskovou službu ostatním.

Nastavení celého prostředí je velmi jednoduché. V zásadě je třeba provést dvě úpravy na počítači, který funguje jako server (ten, ke kterému je připojena tiskárna), a jedno drobné nastavení na počítači v roli klienta.

Úpravy na počítači v roli serveru

Na serverovém počítači musí být spuštěna služba LPD (v terminologii Microsoftu se tomu říká tiskové služby pro systém UNIX). Na strojích OrionXP je služba už předinstalovaná, stačí ji jen zapnout (nastavit tak, aby se spouštěla automaticky):

Start/Nastavení/Ovládací panely/Nástroje pro správu/Služby:

Sluzba LPD.GIF

Pak stačí nastavit tiskárnu jako sdílenou. Název sdílení bude zároveň sloužit jako název fronty LPR, takže je třeba si ho zapamatovat a pak použít také na klientských počítačích. Uvedeme si krátký příklad.

Start/Nastavení/Tiskárny a faxy/[tiskárna]/Vlastnosti/Sdílení:

Nastavit název sdílení

To je vše. Máme-li spuštěnou službu LPD (krok 1), začal náš počítač právě fungovat jako server LPD a nabízí frontu s názvem zadaným v kroku 2.

Úpravy na klientské stanici

Tiskárna se instaluje úplně klasicky. Jediné, co se liší, je port. Při vytváření portu musíme zvolit možnost "LPR Port". Jako název či IP adresu počítače poskytujícího LPD uvedeme (překvapivě ;-) název či IP adresu počítače, který působí jako server a je k němu připojená tiskárna. Jako název tiskárny nebo tiskové fronty uvedeme (opět zcela nečekaně ;-) název fronty (sdílené tiskárny), kterou jsme vytvořili na serveru.

Nastavení portu

To je vše. Klientský počítač by těď měl bez problémů tisknout.