Opencms-old/migrace

Z HelpDesk

V průběhu roku 2016 probíhá migrace webů ZČU (všech webů v doméně zcu.cz, které využívají platformu OpenCms) na novou verzi 10.0.1.

Postup migrace

Jednotlivé weby se migrují postupně, přesouvají se ze serveru lavinia na server lavinia2. O přesunu jsou vždy prostřednictvím RT systému informováni správci obsahu těchto webů, aby si mohli zkontrolovat funkčnost webu na novém serveru a zároveň věděli o změně editačního odkazu.

Krátce po přesunu (max. 24 hodin) může být z vnější sítě viditelný ještě starý web na serveru lavinia. Uvnitř sítě ZČU je přesunutý web viditelný na novém umístění okamžitě po přesunu.

Přístup k editaci

Pro více informací k editaci webů viz přihlášení do OpenCms.

Návod pro správce obsahu webu

S novou verzí došlo k mírné změně editačního rozhraní a rozšíření možností správy stránek. Aktualizovanou dokumentaci pro editaci webu najdete na stránce OpenCms.

Školení

Pro správce obsahu webu bude pořádáno v srpnu a září školení. Termíny školení budou správcům webu v předstihu zaslány.

Zatím známé termíny:

  • 29.8.2016 10:00 UI127 (zasedací místnost CIV)
  • 19.9.2016 10:00 UI127 (zasedací místnost CIV)

Kontakt v případě potíží

Pokud v souvislosti s migrací webu vašeho pracoviště narazíte na chybnou funkci webu nebo si nebudete vědět rady v novém rozhraní editoru, kontaktuje nás standardními cestami na HelpDesk, nejlépe e-mailem na helpdesk@zcu.cz.