OpenCMS/ovládání prostředí

Z HelpDesk

Popis a doporučený způsob práce v administrátorském prostředí OpenCMS.

Popis práce s Workplace

Levý horní roh

 1. Vedle popisu Project je přepínač Offline nebo Online, ve kterém se nastavuje režim v jakém Workplace pracuje. Výchozí hodnotou je režim Offline, který znamená, že všechny vytvářené a editované webové stránky a ostatní objekty, nejsou viditelné nepřihlášeným uživatelům. O těchto dvou režime se dozvíte více při popisu vytváření a editování stránek.
 2. Popisek View + přepínací okno. Toto přepínací okno má volby:
  • Eplorer - Výchozí pohled, který je podobný aplikaci Průzkumník z operačního systému Windows, ve kterém budete provádět větsinu operací.
  • Administrator - Tento přepínač je pro administrátora, který zde může spravovat pokročilé funkc OpenCMS.
  • Workflow - nebudeme vůbec používat. Jedná se o synchronizace projektů a plánování úloh. Pro nás v našem prostředí naprosto postradatelné funkce. V blízké budoucnosti budou volby Administrator a Workflow odstraněny.
 3. Zelené tlačítko Reload, po jehož stisknutí se provede obnovení Workplace (obdoba funkce Refresh, kterou poskytuje webový prohlížeč).
 4. Tlačítko Preferences - Zde si můžete změnit některá svá uživatelská nastavení. Heslo měnit nelze, protože je používáno orion heslo, které je uloženo v jiném systému.
 5. Červené tlačítko Exit slouží k odhlášení z OpenCMS. Protože je však použit systém Orion WebAuth, musíte k dokonalému odhlašení zavřít prohlížeč.

Druhý řádek

 1. Zelené tlačítko Back funguje obdobně jako funkce Zpět v prohlížeči.
 2. Tlačítkem Upload spustíte operaci nahrání externího dokumentu nebo obrázku do OpenCMS. Objeví se formulář, ve kterém vyberete soubor, který chcete nahrát. Tato funkce bude podrobně popsána dále.
 3. Tlačítko New - VELMI DŮLEŽITÉ tlačítko. Znamená vytvářet něco nového. Po stisku uvidíte nabídku, co všechno můžete vytvářet. Jako obyčejné uživatele nás bude zajímat jen jak vytvořit:
  • Adresář
  • webovou stránku
  • nahrát externí soubor do systému (viz předcházející tlačítko Upload).
  Ostatní položky pro vytváření jsou velmi důležité např. JSP stránky (tvorba šablon) nebo Sibling (vytváření paralelních vícejazyčných dokumentů z vícedílného xml souboru), v položce rozšířený adresář jsou např. k dispozici obrázkové galerie, galerie odkazů, galerie tabulek a nejdůležitější Microsite, což jsou uzavřené bloky, skupiny stránek, které se např. sjednocují tematicky obsahově. Ale tyto věci jsou jen dobrovolné a vůbec se je nemusíte učit.
 4. Poslední tlačítko Level Up - podle názvu je zřejmé, kliknutím na tohle tlačítko se dostanete o adresář výše.
 5. Políčko Location - z pohledu je patrné, že vypisuje adresářovou cestu, ve které se právě nacházíte.

Dále je hlavní okno rozděleno rámem na dvě poloviny. S rámem můžete posunovat vlevo-vpravo podle místa na monitoru. Je to obdoba klasického exploreru, který znáte z windows. Žluté a červené ikony jsou adresáře, (červné složky - Microsite), do Microsite přistupujte stejně jako k obyčejným adresářům, v podstatě to jsou obyčejné adresáře.

Levá polovina okna - zde v podstatě není co popisovat, kliknutím na ikonu nebo tlačítko + se adresář otevře, kliknutím na tlačítko - se adresář zavře, znáte z Windows. Pravá polovina okna - zde je důležité KLIKAT NA IKONY. (mělo by být jedno, jestli pravým nebo levým tlačítkem myši). Vždy když kliknete na některou ikonu, objeví se zvláštní nabídka základních fukncí, které se týkají toho daného souboru.


Ikony cms.jpg


Menu cms.jpg

Další funkce

 1. Unlock - pokud je soubor zamčený, nemáte na soubor práva, nebo jiný uživatel, který má stejná práva na soubor jako Vy tento soubor uzamčel, můžete soubor zkusit odemčít v případě obráceně zamčít. U ikony souboru se vedle ní objeví ikona zámku, který je bud odemčený nebo zamčený. Domnívám se, že tuto funkci ani nebudete nijak potřebovat, nemá cenu se tímto dále zabývat.

 2. Publish directly - VELMI DŮLEŽITÁ FUNKCE. Jak již název napovídá, soubor který nahrajete nebo webovou stránku kterou jste vytvořili v režimu Offline je zapotřebí pro webové stránky takto zveřejnit. Jinak nebude Váš výtvor na webových stránkách vůbec vidět. (V této funkci se ještě objeví dialogové okno, kde odpovíte jednoduše OK, tato funkce sama automaticky ZKONTROLUJE případné odkazy <a href> ve Vaší stránce, pokud nalezne neplatný odkaz, který nesměřuje nikam, upozorní Vás na tento neplatný odkaz. Tohle je velmi užitečný pomocník. Stránku, kde je neplatný odkaz, velice rychle a snadno opravíte.

 3. Edit Page - ZÁKLADNÍ fuknce. Spustí se wisiwig FCK editor, s nímž vytváříte nebo editujete svoji webovou stránku.
 4. Edit Sourcecode - Spustí se wisiwig FCK editor jako v předešlém případě, ale začne pracovat v módu editace přímo zdrojového kódu. Samozřejmě, že FCK editor tyto dva módy umí přepínat sám. FCK editor si popíšeme později.

 5. Copy - kopírování souboru nebo stránky, adresáře, čehokoliv. Objeví se dialog, kde do políčka "Copy to" musíte napsat, kam to chcete kopírovat. Pokud nevíte co napsat, stiskne se tlačítko search, otevře se pomocné okýnko, kde ve stromečku vyberete cestu.

 6. Rename/Remove - Obyčejné přesouvání, přejmenovávání souboru. Pokud pracujete v Offline režimu, musíte přejmenovaný nebo přesunutý soubor nakonci zveřejnit, aby byl výsledný efekt vidět na web. stránkách. Viz fuknce č.2 Publish directly.

 7. Delete - DŮLEŽITÁ funkce, maže stránky, soubory, adresáře. Pokud pracujete v Offline režimu, není stránka, soubor, adresář ještě definitivně smazaný, ale pouze přeskrtnutý. Přeskrtnutý soubor klidně takto můžete nechat být, ale pro úplné jeho odstranění musíte provést funkci č. 2 Publish Directly a nebo ho můžete vrátit zpátky undelete. Jedno upozornění! Soubor, který ještě nebyl finálně publikován (jeho název není černý, ale modrý nebo červený) maže se natvrdo bez návratu!
 8. Touch - V Linuxu tento příkaz vytváří prázdný soubor, ve Windowsu nic. Tady v Opencms se jedná o časová data souboru. Když kliknete na tuto funkci, otevře se dialogové okno, kde můžete změnit timestamp (timestamp = časové razítko, jedná se o přesný časový záznam, kdy byl soubor právě vytvořený, "teď", zde se tedy dá časové razítko ošidit, přepsat. V dalších políčkách se dá napsat, odkdy dokdy má soubor, stránka, adresář existovat. Čili, když budete chtít, aby se stránka sama smazala třeba za měsíc, kdy obsah by už nebyl aktuální, zde nastavíte datum, kdy se to má stát. Jestli je tato funkce nějak užitečná ...?

 9. Undo changes - tato funkce se neobjevuje u publikovaných "ostrých" stránek, souborů atd. Jinak soubor, který je v režimu Offline ještě nezveřejněný, se dá touto fukncí vrátit poslední provedené změny v souboru. Přiznám se, že tuto funkci jsem například nikdy nevyužil. Celkem zbytečné.

 10. Permission - u souboru budete touto funkcí nastavovat práva. Moc bych to ale nedoporučoval, je to poměrně složité, lehce se v tom můžete splést, popřípadě výsledek bude úplně jiny, než jaký očekáváte. Práva v Opencms nastavím na začátku sám pro všechny soubory stejně. Standartně budou práva platit takto: V režimu Offline budete soubor, stránku vidět jenom Vy, po publikování (funkce č. 2 Publih directly) už budou soubor nebo stránku vidět úplně všichni. (S touto fukncí by se daly dělat i složitější věci, např. bych chtěl někomu zpřístupnit nějaký dokument, stránku a nastavil bych práva tak, aby daný soubor nepřečetl nikdo jiný než komu práva přidělím. Daný uživatel by se pak příhlásil a jen on by si mohl soubor prohlédnout. Vlastník souboru si může se souborem dělat co chce, ostatní jen to, co jim přidělí = lokální role. Takto můžeme nahrazovat někdy v budoucnu i sdílené složky).

 11. Secure/Export - tuto funkci jsem nikdy na nic nepoužil.

 12. Change type - změna typu souboru. Např. html stránku chci změnit na prostý text nebo naopak, uploaduji soubor, pak ho chci převést na JSP stránku. Myslím si, že tuto funkci asi používat nebudete. Pokud znáte jen Windows, jste zvyklí se dívat na typ souboru podle jeho přípony, což je strašné, ale "velkému Billovi" se tato věc tvrdě vymstila. Unixové systémy rozlišují soubory podle práv a skutečný typ souboru definují podle kontroly jeho hlavičky, což se už nedá tak jednoduše ošidit jako změnit název (3 písmenka za tečkou). Systémy, které pracují s databází (Opencms používá v našem případě MySQL) se o každém souboru zapisují do tabulky jeho metadata, tedy i jeho typ. Změna typu souboru tedy v tomto případě znamená jen přepsání metadat daného souboru v MySQL.

 13. Change Navigation - DŮLEŽITÁ funkce. Když se podíváte na naše nové webové stránky, jedná se o levý horní sloupeček, kde je dynamický navigátor. Mnozí z Vás si položí otázku, jak změnit název položky v tomto navigačním menu, popř. jak jej posunout podle důležitosti nahoru nebo dolů? Na to právě slouží tato funkce. Do políčka Navigation text - napíšete text, jaký se v navigátoru objeví. Insert after = (vložit po..) znamená, po jaké položce se má Váš soubor, stránka v navigátoru objevit. Myslím si, že tuto funkci určitě budete používat.

 14. Edit controlcode - tuto funkci vůbec nepoužívejte. Tato funkce se týká jen html webových stránek. Opencms webové stránky nevytváří (jak to na první pohled vypadá) jako .html soubory. Ale ve skutečnosti každá webová stránka je xml soubor, který se pomocí šablony .jsp transformuje na soubor .html. Pokud tohle někoho teoreticky zajímá více, doporučuji navštívit metaportál CESNET a přečíst tamější manuál Opencms.

 15. History - tohle je výborná INFORMATIVNÍ funkce. U každého souboru zobrazuje verze, jak web. stránka vznikala. Vždy ukáže typ souboru (v našem případě text. web. stránka), datum jeho vytvoření, pořadové číslo verze. Když kliknete na ikonu s Lupou, ukáže se Vám stránka v té dané verzi jak dříve vypadala. Když kliknete an ikonu otáčející šipky, provedete funkci č. 2 Publish Directly, ale té dané verze! Tzn, že poslední verze bude smazána a nahrazena touto minulou verzí. Jestli je tohle užitečné ..?

 16. Properties - DŮLEŽITÁ funkce. Po spuštění této funkce u webové stránky se objeví dialogové okno, kde budeme řešit jednotlivé řádky.

Template = šablona Tzn. že daný soubor se řadí právě k této šabloně. V Opencms máte k dispozici zatím
a) základní stránky VFU
b) soubory v tabulce.

Title = titulek web. stránky. Můžete ho psát a nemusíte. Při tvorbě jsp šablony jsem se rozhodoval, zdali tohle políčko propojit s automatickým vytvořením nadpisu dané web. stránky. (U ZOPE tohle fungovalo) Neučinil jsem tak. Já takové automatické funkce chápu spíše jako překážku. Nadpis a popis si přeci každý může vytvořit v dané stránce sám. Pokud chce někdo zachovávat grafický styl se mnou, nechť píše nadpis jako
< h3>nadpis< /h3> a popis mezi značky < h4>tohle je popis web. stránky < /h4>. Styly jsou už předdefinovány.

keywords = klíčová slova - Nemusíte psát nic, jsou to klíčová slova pro vyhledávač, dokumenty se pro vyhledávání indexují celé.

Description = popis Popis souboru stejně jako Title (nadpis) nemusíte zadávat. Jak jsem psal výše, jednotně ho formátuji mezi značky
< h4>tohle je popis web. stránky< /h4>

Add to navigation = přidat do navigace. Když tohle políčko zakrtnete, musíte zároveň i vyplnit políčko níže

Navigation Text = Navigační text. Viz funkce 13. Change navigation. Jedná se o text, který bude vidět v levém dynamické navigátoru.

Insert after = vložit po... Viz funkce 13. Change navigation. Jedná se o pořadí, umístění navigačního textu v levém navigátoru.


Nyní jsme si popsali pracovní okno Opencms a seznámili jsem se se všemi jeho funkcemi. Důležitost funkcí bych seřadil asi takto.


2. Publish directly - Nejdůležitější funkce. Bez ní nikdy nebude Váš soubor nebo web. stránka veřejně vidět. Tuto funkci budete používat vždy
3. Edit Page - Editování web. stránek pomocí wisiwig FCK editoru pomocí tlačítek a funkcí, které Vám budou připomínat M$ Word.
7. Delete = (mazání)
13. Change Navigation (změna pozice a názvů v navigátoru).
16. Properties (změna názvů Titulek(nadpis), popis, navigace).