OpenCMS/Publikace

Z HelpDesk

Každá položka v OpenCMS, může existovat ve dvou stavech (projektech):

 • Offline - v tomto stavu je každá nově vytvořená položka a také položka, ve které došlo k nějaké změně. Pokud je položka v Offline stavu, není její aktuální stav viditelný nepřihlášeným uživatelům.
 • Online - v tomto stavu jsou všechny položky, které prošly Publikací. Položky v Online stavu jsou viditelné nepřihlášeným uživatelům.


Jak tedy provést publikaci?

 1. Položku, kterou je potřeba publikovat poznáte podle barevného zvýraznění jejího jména:
  • Černě jsou označeny položky, které jsou již publikované a od té doby nedošlo ke změně.
  • Modře jsou označeny nově vytvořené položky, které ještě neprošly poblikací.
  • Červeně jsou označeny položky, které již prošly publikací, ale došlo k nějaké změně.
  Publikace1-popisky.png
 2. Publikaci spustíte z kontextového menu dané položky (adresáře, souboru).
  Publikace2-popisky.png
 3. Objeví se formulář, ve kterém potvrdíte publikaci dané položky.
  Publikace3-popisky.png
 4. Pokud OpenCMS najde nějaké uzamčené položky v publikovaném adresáři, zeptá se zda-li je chtete odemknout. Klikněte na Ok.
  Publikace4.png
 5. Nyní se spustí publikační proces. Nejprve se zkontrolují odkazy, které jsou použité v publikovaných stránkách. Jde o odkazy na další stránky, vložené obrázky a dokumenty. Pokud některá stránka obsahuje odkaz na neexistující nebo nepublikovaný obsah, proces publikace se zastaví. Tento stav může nastat pokud jste na stránku vložili obrázky nebo odkazy na dokumenty, které zatím nebyly publikovány. Pokud se tedy proces publikace zastaví, je vhodné se vrátit zpět do Průzkumníka a vypublikovat obrázky a dokumenty, které jsou použity ve vašich stránkách. Zaškrtnutím patřičné volby na konci tohoto formuláře a kliknutím na Ok bude publikace pokračovat i po nalezení vadných odkazů. Po dokončení publikace klikněte na Ok a vrátíte se do Průzkumníka. Publikace je tím ukončena a barevné označení zdroje by mělo být normální (černé).
  Publikace5-popisky.png