Odeslání zabezpečené zprávy v Mozilla Thunderbird

Z HelpDesk

Pokud chcete odeslat digitálně podepsaný e-mail, předpokládá to, že jste již od registrační autority získali váš osobní certifikát a máte jej nainstalován v e-mailovém klientu. Pak napiště zprávu tak jak jste zvyklí a před odesláním klikněte na rolovací tlačítko vedle ikony Zabezpečení a vyberte poožku Digitálně podepsat zprávu. Při odesílání možná budete dotázáni na heslo k vašemu certifikátu.

4a01.jpg


Co je vhodné podepisovat

Protože se jedná o vlastní projekt ZČU je vhodné podepisovat pouze poštu určenou zaměstnancům univerzity. Uživatelé mimo univerzitu by pravděpodobně měli problém s ověřením podpisu zprávy, protože nebudou mít ve svém klientovi nastavenou certifikační autoritu ZČU.