Migrace na T-Mobile benefitní program

Z HelpDesk

Vzhledem k novým smluvním podmínkám a vývoji související legislativy je nutné důsledně oddělit služební a soukromá čísla (placena srážkou ze mzdy nebo přímou fakturací). Univerzita nyní uzavřela novou rámcovou smlouvu se společností T-Mobile kde je i možnost zvýhodněného zaměstnaneckého programu pro Vás a Vaše rodinné příslušníky. Podrobné informace včetně cen naleznete v dokumentu Podmínky a ceník T-Mobile Benefit.

Veškerá firemní čísla zůstávají v platnosti a za dosavadních podmínek.

Nově tedy budou všechna soukromá telefonní čísla převedena z firemní rámcové smlouvy na rodné číslo zaměstnance. Tím se stanete samostatnými zákazníky T-Mobile a budete si moci veškerou administrativu, spojenou s mobilním operátorem řešit sami (např. změnu tarifu a služeb, výměnu SIM, atp.). A navíc budete moci čerpat veškeré aktuálně nabízené výhody mobilního operátora, jako např. telefon na splátky, sezonní nabídky, ad.

Volání mezi firemními a čísly v T-Mobile Benefit zůstává i nadále ZDARMA.

Aby Vám byl převod co nejvíce usnadněn, byl pro Vás vytvořen individuální způsob telefonického kontaktu, kde si sami rezervujete den a čas, kdy Vám pracovník T-Mobile zavolá a vyřeší s Vámi veškeré formality.  Pro tento účel byl vytvořen rezervační systém.

Více informací o převodu naleznete na adrese https://www.t-mobile.cz/benefit-intel.

Registraci (samotný převod) provádí pouze zaměstnanci, nikoli rodinní příslušníci. Tedy pokud pod svým rodným číslem budete chtít mít služby svých rodinných příslušníků, vyřešíte převody čísel jednou rezervací a jedním hovorem.

Již nyní si rezervujte svůj termín pro telefonický kontakt na adrese https://zcu.reenio.cz

Při rezervaci je nutné uvést kontaktní tel. číslo, na kterém budete k zastižení. Pro rychlé vyřízení převodu u sebe mějte občanský průkaz, pracovník T-Mobile bude potřebovat některé Vaše údaje pro uzavření účastnické smlouvy. Dále mějte informaci, jaké tarify pro Vaše čísla budete požadovat a jak budete chtít fakturovat (zda vše na jednu fakturu, nebo každé číslo zvlášť).

Nepřevedená čísla budou po ukončení převodů přepnuta na předplacenou službu Twist dle aktuálně platného Ceníku tarifů a služeb T-Mobile (obdržíte SMS s další instrukcí).

Seznam tarifů a dalších služeb naleznete v dokumentu Podmínky a ceník T-Mobile Benefit

Přehledný postup:

  1. rezervace termínu zavolání od operátora na https://zcu.reenio.cz
  2. vybrat tarif z ceníku
  3. běhěm telefonátu uzavřít smlouvu na rodné číslo zaměstnance