Linux FAQ

Z HelpDesk

Jak spustím terminál?

Jeho ikonka je Gnome-terminal.png.

Jak se dostanu na svá data na disketě?

Spusťte terminál. Zadejte příkaz mount /floppy. Nyní by měla být disketa přístupná v adresáři /floppy. Než disketu vyjmete z mechaniky, musíte zadat umount /floppy. Pak počkejte, dokud mechanika bude zapisovat data. Jinak se vám můžou ztratit.

Jak nastavím zkratkové klávesy, například pro přepínání oken pomocí ALT+Tab?

V řídícím centru v sekci Správce oken Sawfish - Klávesové zkratky.
Klavesove zkratky gnome.png
Modifikátor používaný pro standardní zkratky správce oken musí být nastaven na alt. Pak by implicitně mělo přepínání oken pomocí Alt+Tab fungovat.

Proč jsou někde popisky česky a někde anglicky?

Na rozdíl od Windows, když potřebujete systém s českou mluvou, nepotřebujete extra instalaci pro český jazyk, ale systém se nainstaluje a teprve pak se mu udá, jaký jazyk má použít. Na překladech se většinou podílejí dobrovolníci a protože se programy rychle vyvíjejí, tak ne vždy je přeloženo vše.

Jak spustím Matlab na farmě eryx.zcu.cz?

V textovém režimu

bodik@eryx2:~> matlab
       < M A T L A B >
  Copyright 1984-2002 The MathWorks, Inc.
    Version 6.5.0.180913a Release 13

 Using Toolbox Path Cache. Type "help toolbox_path_cache" for more info.
 To get started, type one of these: helpwin, helpdesk, or demo.
 For product information, visit www.mathworks.com.
 >>

S grafickým rozhraním

Na farmě eryx si můžete spustit lokální vnc server na, který se připojíte vnc klientem pomocí ssh tunelu. Toto připojení je vhodnější pro vzdálenou práci přes pomalé připojení pracovní stanice k internetu.

user@doma$ ssh user@eryx.zcu.cz -L PORT2:localhost:PORT1
user@eryx$ tightvncserver -rfbport PORT1 -localhost -nevershared

user@doma$ vncviewer localhost:PORT2


Druhým způsobem je použití vzdáleného X serveru a tunelování X protokolu pomocí nativní podpory v ssh klientech.

$ ssh user@eryx.zcu.cz -X
bodik@eryx:~> matlab
...

Jak zkopíruji text do terminálu?

Pokud se bude text kopírovat z nějaké grafické aplikace, pak se text uložený ve schránce vloží do terminálu stisknutím prostředního tlačítka, pokud je k dispozici, nebo současným stiskem levého a pravého tlačítka. Pokud se bude kopírovat text z terminálu do terminálu, pak se pouze tento text označí a vložení je totožné s předchozím případem.

Nefunguje přihlašování pomocí metody publickey ke službě SSH na clusteru Eryx

Váš domovská adresář je v prostředí Orion umístěn na síťovém souborovém systému AFS. Pro přístup k jeho datům je potřeba získat AFS pověření (token) na základě lístku Kerberos (tiket). Tiket je možné na farmě získat příhlášením pomocí hesla (password, keyboard-interactive) nebo předáním (forward, delegation) již existujícího z jiné stanice.

Pokus o přihlášení publickey nefunguje, protože defaultní umístění veřejného klíče je v adr. $HOME/.ssh, který neumožňuje čtení bez tokenu. Částečným řešením je, uložení klíče v adresáři $HOME/../public (který veřejná práva má) a vytvořením symlinku z $HOME/.ssh/authorized_keys.

Toto nastavení umožní přihlášení, ale nedovolí získat tiket z lístku (žádný nebyl vytvořen ani předán). Pro přístup k datům domovského adresáře v prostředí Orion je tedy stejně nutné zadávat heslo (kinit; aklog).