LPS:OrionXP/Management sez podporovanych tiskaren

Z HelpDesk

Podpora systému OrionXP byla ukončena

Systém Windows XP není a nadále nebude podporován.
Používání Windows XP představuje velké bezpečnostní riziko, 
aktualizace operačního systému je silně doporučena.

Následující obsah již není aktuální, ani udržován.Podporované tiskárny – kde je co definováno a jak se udržuje seznam

̶̶

SMĚRNICE

Základním dokumentem je v současnosti (4/2006) směrnice rektora 3R/2006 "Kategorizace personálních počítačů pracovišť informačních systémů." Zde se v článku 3 (definice Kategorie I) píše, že "Množina dostupného programového vybavení vč. ovladačů zařízení je stabilní, případnou aktualizaci [...] provádí CIV pouze v odůvodněných případech."

Dále v článku 4 se píše, že "Ovladače lokálních tiskáren se instalují pouze tehdy, je-li k dispozici výrobcem dodaný ovladač odpovídající použitému operačnímu systému," a že "CIV neručí za případy, kdy ovladač nepracuje správně např. z důvodu větších nároků na přiřazení uzivatelských práv a ani tyto případy neřeší."

Pro Kategorii II platí totéž (viz bod 2, článek 4).

V Kategorii III lze instalovat prakticky cokoli, ovšem pochopitelně za cenu nižší úrovně a priority podpory.

SEZNAM PODPOROVANÝCH TISKÁREN

Seznam podporovaných tiskáren, tj. tiskáren, u nichž CIV ověřil, že tiskárna a její ovladač vyhovují bodům 3 a 4 článku 3 a bodu 2 článku 4 směrnice rektora R3/2006, se zveřejňuje na těchto webových stránkách. Seznam doplňují a upravují pracovníci CIV/LPS odpovědní za běh projektu Orion Windows (OrionXP).

Existují v zásadě čtyři scénáře doplnění seznamu - budou uvedeny v pořadí od nejvíce k nejméně žádoucímu (od tohoto pořadí se odvíjí také priorita):

 1. Doplnění tiskárny z iniciativy CIV
  • CIV sleduje situaci na trhu tiskáren a vybírá modely, u nichž lze spolehlivě předvídat, že uživatelé budou podporu této tiskárny požadovat. U zvolených modelů provádí testy ovladačů a, je-li to možné, také zapůjčených tiskáren.
 2. Doplnění tiskárny na žádost pracoviště před jejím zakoupením
  • Libovolné pracoviště zvažuje nákup tiskárny a požádá CIV o vyjádření ke konkrétnímu modelu, který si vybralo. CIV provede testy ovladačů (a je-li to možné, i zapůjčené tiskárny) a rozhodne o zařazení nebo nezařazení tiskárny na seznam.
 3. Doplnění tiskárny na žádost pracoviště po jejím zakoupení
  1. Pracoviště je schopno/ochotno tiskárnu zapůjčit k otestování
   • CIV provede testy ovladačů a jejich spolupráce s tiskárnou zapůjčenou pracovištěm. Na základě jejich výsledku rozhodne o zařazení nebo nezařazení tiskárny na seznam. Žádající pracovičtě akceptuje riziko, že tiskárna v testech nevyhoví.
  2. Pracoviště není schopno/ochotno tiskárnu zapůjčit k otestování
   • CIV provede testy ovladačů. Na základě jejich výsledku rozhodne o instalaci ovladačů na koncové stanice. Spolupráce ovladače s tiskárnou se tak ověří až v praxi a podle toho se také rozhodne a zařazení či nezařazení tiskárny na seznam. (Předpokládá se, že po otestování ovladačů CIVem nehrozí, že by ovladače ohrozily stabilitu systému, a jediným rizikem jejich instalace je, že nebudou korektně spolupracovat se zařízením. Toto riziko musí pracoviště akceptovat.)

KOMPETENCE

Seznam podporovaných tiskáren se týká především AUP a LPS (resp. její části pečující o OrionXP). Odpovědnost jsme rozdělili takto:

 • Jedná-li se o schválení lokální tiskárny, jejíž ovladače se budou instalovat výhradně ručně, provádí testování AUP.
 • Mají-li se ovladače instalovat centrálně (skriptem), odpovídá za vytvoření tohoto skriptu a zajištění instalace LPS. AUP pouze vznáší požadavek. Není-li taková tiskárna ještě otestovaná, provede test obvykle LPS současně s přípravou skriptu.

METODIKA TESTU

V rámci testu se ověřuje:

 1. Funkčnost ruční instalace z INF souboru
 2. Funkčnost automatizované instalace z INF souboru (vč. nastavení parametrů)
 3. Funkčnost sdílené instalace - jeden stroj poskytující tiskovou službu prostřednictvím LPR, druhý stroj, který službu využívá.
 4. Spolupráce ovladače s tiskárnou (je-li tiskárna k dispozici, jinak se ověřuje praxí)
 5. Po celou dobu testů chování ovladače v systému, náročnost na přidělená práva.

DOPLNĚNÍ TISKÁRNY NA SEZNAM

 • Je-li výsledek testů negativní v kterémkoli z bodů, nelze tiskárnu na seznam podporovaných zařízení doplnit. O nové testy lze požádat např. při vydání nové verze ovladače nebo firmwaru tiskárny, lze-li rozumně předpokládat, že v této nové verzi byla registrovaná závada odstraněna.
 • Je-li výsledek negativní pouze v bodu 2 nebo v bodu 3, tiskárna se na seznam podporovaných tiskáren nezařadí a její nákup nebude možné doporučit žádnému pracovišti. Nicméně je-li taková tiskárna již v majetku pracoviště, může CIV dle svých možností poskytnout omezenou podporu, tj. např. jednorázovou instalaci ovladače na jeden počítač s tím, že pracoviště akceptuje daná omezení a také fakt, že CIV nemůže takovému zařízení poskytnout plnou podporu.
 • Je-li výsledek negativní v kterémkoli z ostatních bodů, neposkytuje CIV podporu ani v omezené míře.
 • Je-li výsledek ve všech bodech pozitivní, doplní se tiskárna na seznam podporovaných zařízení a její nákup se doporučuje všem pracovištím, která hledají vhodné zařízení v dané třídě.

--Sustr4 12:04, 28. 4. 2006 (CEST)