LPS:Orion7/FR-CESNET/Struktura SW balíku/version

Z HelpDesk

Verzování softwarových balíků

Princip verzování balíků

 • Každý softwarový balík se skládá z adresáře s definovanou strukturou adresářů a souborů.
 • Rozdíl verzí softwarového balíku určuje zdali bude spuštěn install-sys.cmd nebo install-usr.cmd skript
 • Verze je upravována ručně v adresáři balíku na síťovém úložišti

Syntaxe

 • Každý balík musí obsahovat textový soubor version bez přípony
 • Soubor version obsahuje pouze jedne řádek
 • Na tomto řádku souboru se nachází dvě nezáporná celá řísla oddělená tečkou
 • První číslo je číslo systémové verze
 • Druhé číslo je číslo uživatelské verze

Systémová verze

 • Jedná se o celé kladné číslo
 • Číslo v souboru version před tečkou
 • Systémová část se po úspěšné instalaci balíku ukládá do registru HKLM\Software\Orion\versions
 • V případě že dojde k chybě během instalace, verze se do registru nezapíše
 • Verzování začíná na 0, a roste neomezeně s každou novou verzí
 • Tato verze se změní vždy pokud je třeba provést změnu balíku jež vyžaduje administrátorská práva
 • Změna systémové verze vyvolá spuštění skriptu install-sys.cmd příslušného k danému balíku
 • Změna verze se provádí zvýšením čísla verze o 1 v textovém souboru version ve složce balíku na AFS
 • V případě instalace balíku s parametrem -forceafs porovnává instmgr.cmd verzi v registru přímo s verzí na AFS
 • V případě standardní instalace balíku z lokálního úložiště porovnává instmgr.cmd verzi v registru s verzí v lokálním úložišti

Uživatelská verze

 • Jedná se o nezáporné celé číslo.
 • Číslo v souboru version za tečkou.
 • Verzování začíná na 0, a roste neomezeně s každou novou verzí
 • Tato verze se změní vždy pokud je třeba provést změnu balíku jež vyžaduje administrátorská práva
 • Změna systémové verze vyvolá spuštění skriptu install-usr.cmd příslušného k danému balíku
 • Změna verze se provádí zvýšením čísla verze o 1 v textovém souboru version ve složce balíku na AFS

Implementace

Soubor "version"

 • Soubor obsahuje verzi balíku
 • Vytváří se na AFS

AFS

 • Prvotní tvorba balíku probíhá ve větvi SuperAlternative po odladění pak následuje Alternative a odtud je balík po odladění překopírován do SW větve Default

Lokální úložiště

 • Obsahuje kopii všech SW balíků z AFS podle SW větve ve které je PC zařazen
 • Není přístupné pro uživatele, pouze pro Administrátora a Systém

Kopie modulefiles

Nachází se v C:\ProgramData\Orion\modulefiles\
 • Obsahuje kopii modulefiles
 • Je pro čtení dostupné uživatelům
 • Kopie je vytvářena pro zpřístupnění install-usr.cmd a version uživatelům

Systémový registr

Uživatelský registr

Průběh porovnávání verzí

 1. Nejprve se ověří existence souboru version na AFS
 2. Poté se porovná verze v souboru version na AFS a v lokálním úložišti
 3. V případě rozdílu verzí dojde k smazání lokální kopie balíku a stažení novějšího balíku z AFS do lokálního úložiště
 4. Poté se porovnává verze v lokálním úložišti s verzí v registru HKLM\Software\Orion\versions
 5. V případě rozdílu verzí se spustí install-sys.cmd skript
 6. Pokud byla instalace úspěšná, uloží se nová verze do systémového registru HKLM\Software\Orion\versions
 7. Poté se porovnává verze v systémovém registru HKLM\Software\Orion\versions s verzí v uživatelském registru HKCU\Software\Orion\versions
 8. V případě rozdílu verzí dojde ke spuštění install-usr.cmd skriptu.
 9. Pokud bylo nastavení specifikované v uživatelském skriptu úspěšné, uloží se verze do uživatelského registru HKCU\Software\Orion\versions

>>Zpět<<