Kopírování souborů

Z HelpDesk

Bezpečné protokoly pro přenos souborů vás ochrání před dvěma riziky:

  • odposlechnutí vašeho hesla na začátku relace
  • odposlechnutí obsahu přenášených souborů

V současné době je standardem protokol SCP (založený na SSH) ve verzi 2. Je dostupný téměř na všech platformách, nemá problémy s průchody firewally a lze jej s výhodou využívat místo protokolu FTP.


Přenos souborů mezi Windows a UN*Xovými systémy pro uživatele Windows

Pro neinteraktivní kopírování souborů (protokol scp) lze využít program pscp z rodiny PuTTY (konfigurace viz výše). Pro interaktivní kopírování souborů založeným na standardním SSH verze 2 (bez Kerberos podpory) lze využít program WINSCP3. Pro interaktivní kopírování lze také použít místo protokolu ftp protokol sftp. Ve windows lze například použít program psftp z rodiny PuTTY.

Obr11.jpg

Pokud kopírujete velké soubory (v řádu stovek MB) na AFS (obvykle přes server eryx) může se stát, že klient má nastaven velmi krátký Timeout pro spojení. V takovém případě je potřeba volbu vyhledat (obvykle v Nastavení sekce Spojení/Connection) a buď ji vypnout nebo patřičně navýšit. Pro každých cca 100MB je potřeba přibližně 20 sekund.

Přenos souborů na jiných platformách

Pro přenos je potřeba používat protokoly scp, ssh nebo sftp z rodiny SSH verze 2. Obecně doporučujeme zapojit stanici do projektu Orion včetně intalace klienta AFS, který vám umožní přímý přístup k Vašim datům v distribuovaném souborovém systému AFS.