Google Groups

Z HelpDesk

Skupiny Google umožňují vytvářet e-mailové skupiny, se kterými je možné:

  • zapojovat se do diskusí na konkrétní téma,
  • vytvořit skupinu s otázkami a odpověďmi, například pro studenty nějakého předmětu,
  • organizovat schůzky, konference nebo společenské akce mezi členy skupiny,
  • číst příspěvky ve skupině prostřednictvím e-mailu, online rozhraní nebo oběma způsoby,
  • sdílet jednoduše soubory z Vašeho disku celé skupině.

Zobrazení aplikace Skupiny Google

Na skupiny se můžeme dostat dvěma způsoby:

  1. přes ikonku teček v pravém horním rohu vedle Vašeho jména → zde následně vybereme skupiny
  2. zadáním adresy https://groups.google.com


Vytvoření nové skupiny

Na stránce Skupin klikneme na tlačítko Vytvořit skupinu, ve formuláři vyplníme základní údaje o názvu skupiny, e-mailové adrese a popisu. Případně můžeme upravit základní práva skupiny. (Poznámka: E-mailová adresa skupiny je vždy zakončena -list@gapps.zcu.cz)

Vytvoření nové skupiny

Nyní se zobrazí dialog informující o vytvoření skupiny, zde můžeme zvolit možnost Pozvat uživatele do skupiny (prozatím půjde přidat členy pouze v rámci Gapps ZČU domény). Pro možnost pozvání uživatelů s účtem mimo Gapps ZČU zvolíme v dialogu druhou možnost Upravit nastavení skupiny a dále viz Povolit členy mimo doménu gapps.zcu.cz

Potvrzovací dialog po vytvoření skupiny

Nastavení skupin

Na hlavní stránce https://groups.google.com klikneme na odkaz Mé skupiny, poté vyhledáme skupinu u které chceme upravit nastavení a klikneme na odkaz Spravovat umístěný pod názvem skupiny.

Nastavení pro vybranou skupinu


Povolit členy mimo doménu gapps.zcu.cz

V levém sloupci klikneme na položku OprávněníZákladní oprávnění a na stránce vyhledáme možnost Povolit členy mimo tuto organizaci a tuto možnost zaškrtneme.

Povolení přidávání členů mimo ZČU


Správa členů a přidání nových uživatelů

Pro přehled členů a úpravu jejich oprávnění nebo případné odstranění některých členů je možné provést na stránce ČlenovéVšichni členové. Pro přidání nových členů zvolíme v levém menu odkaz ČlenovéPozvat členy

Přidání nových uživatelů
Správa uživatelů

Úprava názvu a e-mailu skupiny

V tomto případě zvolíme v levé nabídce odkaz InformaceObecné informace a zde již můžeme upravit potřebné základní údaje.

Základní nastavení