Aktuality:Změny po letní odstávce 2017

Z HelpDesk

Každoroční letní odstávku jsme využili k akcím, které není možné provést za běžného provozu. Podrobnosti najdete v následujícím textu.

Technologické a konfigurační změny sítě

  • rozšíření optické trasy mezi UI420 a UL008 pro diskový subsystém
  • změny v bezdrátové síti eduroam/zcu-mobile pro rychlejší roaming klientů

Pravidelná údržba a upgrade systémů

Do této kategorie spadají některé běžné provozní operace, které jsou ale časově náročné, takže je lze jen obtížně dělat v průběhu roku v době krátkých odstávek:

  • aktualizace systémů (jednotlivé servery, databáze, virtualizační systém, ...)
  • záplatování bezpečnostních hrozeb
  • přípravné práce pro další rozvoj IT prostředí v příštím roce

Změny v informačních systémech

  • doc.zcu.cz - nainstalována nová verze Alfresco, která umožňuje mimo jiné online editaci.
  • DNS systém, primární NS eros.zcu.cz -> hera.zcu.cz, sekundární NS harpia.zcu.cz -> erebos.zcu.cz
  • do produkčního provozu byl nasazen nový tiskový a kopírovací systém.

Bezpečnost

  • v databázích Oracle byla naimplementována opatření dle výsledků bezpečnostního auditu

Rušené služby

  • licenční server bootes.zcu.cz (licence byly přemigrovány do jiných prostředí)