Aktuality:Varování před podvodnými e-maily s vazbou na T-Mobile

Z HelpDesk

ZČU uzavřela se společností T-Mobile novou rámcovou smlouvu na dodávku telefonních služeb. Smlouva je povinně zveřejněna v rejstříku smluv. Proto lze očekávat zvýšenou četnost podvodných e-mailů s tématem "T-Mobile".