Aktuality:Pomalé načítání dat z AFS

Z HelpDesk

Po nedávném výpadku části diskového pole jsme byli nuceni přesunout data na jiné pole, původně určené pro zálohování. Díky stále běžícímu zálohovacímu mechanismu ale nyní nastávají, zejména v odpoledních hodinách, problémy s výkonností tohoto pole. Zhoršení výkonu se projevuje i uživatelům a to zpomalením kopírování dat, delším načítáním některých webových stránek, přihlašováním se do systémů, atd. Řešení tohoto stavu bohužel není jednoduché a souvisí s dlouhodobým podfinancováním stavu diskové infrastruktury, které bylo způsobeno i oddálením některých projektů. V dohledné době se tedy náprava nedá čekat.