Aktuality:Plánovaný výpadek elektrického proudu

Z HelpDesk

V neděli 22.11.2009 v době 10 - 13 hod. nepůjde elektrický proud z důvodu výměny měřících transformátorů v trafostanici, proto budou v dostatečném předstihu vypnuty servery a disková pole, jichž se to bude týkat. Tento výpadek nejvíce postihne serverovnu v laboratorním objektu, proto budou nedostupné databáze (STAG, Magion), části AFS, některé projekty (včetně www.zcu.cz) a výpočetní clustery. Serverovna v budově CIV bude napájena z budovy tělovýchovy, čímž bude zajištěno připojení k ostatním lokalitám (Cheb, Plzeň město, ...) a do internetu, zároveň by měla být zachována elektronická pošta. Plánovaný rozsah výpadku bude závislý na aktuální situaci, zejména na možnosti chlazení serverovny.