Aktuality:Omezení přístupu k databázím

Z HelpDesk

Vzhledem k bezpečnostnímu riziku jsme byli nuceni zpřísnit přístup k databázím. Z uživatelského hlediska se jedná o nativní klienty pro aplikace Magion a STAG. Pokud tyto klienty používáte i mimo výpočetní prostředí ZČU, použijte zabezpečené připojení k univerzitní síti přes VPN.