Aktuality:Omezení licencí Google

Z HelpDesk

Od října 2023 budou omezeny licence pro Google Workspace. Centrální univerzitní licence už nebude hrazena a běžní uživatelé budou mít k dispozici pouze licenci Education Fundamentals. Licence Teaching and learning Upgrade budou zakoupeny v dohodnutých počtech z prostředků jednotlivých fakult a přidělovány konkrétním uživatelům (obdobně to už funguje pro licence Microsoft Office 365).

Hlavní omezení základní licence je ve velikosti uložiště a ztrátě některých funkcí (omezení Google Meet do 100 uživatelů a bez nahrávání). Podrobněji ve srovnání vlastností Google licencí. Velikost kvóty na běžného uživatele vychází v novém licenčním režimu 50 GB na zaměstnance a 5 GB na studenta. Uživatele, kteří překračují novou diskovou kvótu, budeme kontaktovat individuálně s nabídkou alternativních úložišť dat.

Informace o požadovaných počtech nadstandardních licencí za každou fakultu kompletujeme do 10. září 2023.