Aktuality:Odstávka elektronické pošty

Z HelpDesk

Dle pokynu prorektora č. 1P/2010 dojde v termínu od 22.1.2010 20:00 hodin do 25.1.2010 5:00 hodin k přesunu e-mailových složek všech uživatelů na nové diskové pole a současně bude provedena migrace na nový formát. Příchozí zprávy během odstávky budou zpracovány po jejím skončení. Výpadek se netýká ostatních komponent IS ZČU.