Aktuality:Letní profylaxe 2009

Z HelpDesk

Upozornění: Letošní letní odstávka informačních systémů bude podle vyhlášky prorektora pro IT probíhat ve dnech 18. - 23. srpna 2009. V těchto dnech nebude garantován žádný provoz IT systémů kromě systémů menzy po dobu nezbytně nutnou. Děkujeme za pochopení.