Řešení bezpečnostních incidentů

Z HelpDesk

Bezpečnostní incidenty nechodí po horách, ale po lidech, takže se mohou přihodit každému z nás.

Co jsou to bezpečnostní incidenty?

Za bezpečnostní incident je považováno každé porušení pravidel, ať už jde o všeobecně platné zákony, směrnice s celouniverzitní platností nebo o provozní řády konkrétních služeb. Pro představu jde například o:

 • rozesílání nevyžádáné pošty (spam)
 • porušování autorských práv
  • sdílení s použitím P2P sítí
  • zveřejnění licenčních klíčů
 • nevhodné chování na síti typické pro napadené počítače
  • scanování okolí
  • DoS útoky
 • zveřejnění interních informací
 • ...

Kdo všechno se účastní?

Následující obrázek na ilustračním příkladu ukazuje, koho všeho se incident dotkne.

Reseni bi01.png
 1. Pachatel ze ZČU nedbá Pravidel používání sítě WEBnet a účastní se DDoS útoku na oběť
 2. Oběti se to nelíbí a jde si stěžovat svému IT oddělení, resp. bezpečnostnímu týmu typu CSIRT/CERT
 3. CSIRT zjišťuje, že útočník je ze sítě WEBnet, která spadá pod CESNET a ZČU a následně posílá upozornění bezpečnostnímu týmu ZČU. Někteří také pro jistotu osloví i bezpečnostní tým CESNETu (CESNET-CERTS)
 4. Bezpečnostní tým ZČU (WIRT - WEBnet Incident Response Team) dostává upozornění od stěžovatele, totéž přeposláno z CESNET-CERTS a v drtivé většině případů také hlášení od vlastního IDS systému.

Zaměstnanci a studenti ZČU samozřejmě nemusí vystupovat jen v roli pachatele, ale také v roli oběti - pak se situace prohodí a WIRT tedy bude uhánět CSIRT organizace, do které spadá útočník a žádat nápravu.

Standardní průběh řešení bezpečnostních incidentů

Všechny incidenty jsou řešeny standardizovaným postupem, který sestává z následujících kroků:

 1. Bezpečnostní incident je detekován
  • Vlastními silami (honeypoty, IDS systémy apod.)
  • Ohlášeno třetí stranou (typicky podezření na porušování autorských práv nebo nestandardní chování)
 2. Minimalizace dopadu incidentu
  • Odpojení napadeného zařízení od sítě
  • Zablokování zneužitého konta
  • Jiná opatření, která zamezí dalšímu zvyšování škod
 3. Správce zařízení nebo majitele konta je informován
  • O výskytu problému
  • O postupu jak dále postupovat
 4. Vyřešení problému
  • Technicky - přeinstalování, rekonfigurace, aktualizace ...
  • Organizačně - poučení uživatele / správce
 5. Návrat do běžného stavu
  • Připojení zařízení k síti
  • Odblokování konta
 6. Bezpečnostní incident je považován za vyřešený

Očekávané reakce

V první řadě je třeba nepanikařit. Pracovníci bezpečnostního týmu ZČU řešili již stovky bezpečnostních incidentů a tedy ví, co je potřeba udělat. Řiďte se jejich pokyny.

Interakce s uživatelem

Jak se uživatel dozví, že způsobil bezpečnostní incident?
Uživatel je informován e-mailem do své univerzitní schránky (kterou má povinnost pravidelně kontrolovat). Dalším průvodním jevem může být nedostupnost některých služeb související s minimalizací škod, například:

 • konto pro mobilní připojení je zablokováno pokud uživatel připojuje zavirovaný notebook (viz https://smp.zcu.cz),
 • konto Orion (přístup k poště, přihlášení ke stanicím IS nebo v učebnách, ...) je blokováno, pokud existuje důvodné podezření, že jej používá někdo jiný než oprávněný uživatel
 • zásuvka pro pevné připojení je blokována, protože je k ní připojen počítač provádějící nevhodnou činnost.

Co má uživatel dělat, pokud způsobil bezpečnostní incident?
V první řadě si přečíst zprávu ve své univerzitní emailové schránce. Pokud stále není jasné, co dělat, je nejvhodnějším řešením kontaktovat HelpDesk.

Interakce s lokálním správcem?

Jak se lokální správce dozví, že v jeho působnosti vzniknul bezpečnostní incident?
Pro každý incident, který vyžaduje zásah lokálního správce, je založen nový ticket v RT systému a lokální správce je přidán jako žadatel. Informace mu tedy přijde e-mailem. Ve zvlášť závažných případech bude lokální správce kontaktován telefonicky.

Co má lokální správce dělat, když v jeho působnosti vzniknul bezpečnostní incident?
V zaslaném e-mailu je specifikováno, jaká činnost je vyžadována. Typicky nalezení problémového počítače, jeho odpojení od datové sítě a zajištění nápravy. Ať už svépomocí, objednáním servisu nebo dohledem na příslušného uživatele.

Kam se obrátit?

Pokud si myslíte, že jste se stali obětí bezpečnostního incidentu nebo jste jej sami realizovali a nyní nevíte co máte dělat, kontaktujte HelpDesk CIV, případně rovnou bezpečnostní tým WIRT.