Přístupový systém

Z HelpDesk
Verze z 24. 1. 2024, 10:27, kterou vytvořil Sazuz (diskuse | příspěvky) (Aktualizace 2024)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Přístupový systém ZČU slouží pro řízení přístupu do objektů ZČU. Přístup do vyhrazených prostor je povolen JIS kartou na základě informací o zaměstnaneckém nebo studijním vztahu držitele karty k ZČU.

FAQ pro držitele karet (studenty nebo zaměstnance)

  • Nemohu se dostat do učebny, místnosti, budovy, která je za snímačem.

Každý snímač má svého správce, obvykle z pracoviště, kterému místnost nebo objekt patří. Správce nastavuje práva buď skupinově, podle příslušnosti osoby k pracovišti nebo výukové akci nebo individuálně pro konkrétní osobu. Informujte se u správce přístupu, zda máte nastavena práva pro přístup.

  • Nevím, kdo je správcem přístupů k danému snímači.

Správcem přístupů je ve většině případů pověřený pracovník pracoviště, pod které daná místnost nebo objekt spadá. Informace poskytne sekretariát daného pracoviště. Plášťové snímače (vchody do budov) spravuje pracoviště PS. Jméno správce přístupů sdělí také na vyžádání HelpDesk CIV.

FAQ pro správce přístupů

  • Kde najdu dokumentaci k přístupovému systému?

Přístupový_systém/sirius.zcu.cz

  • Jak pracoviště zřídí nebo změní správce přístupů?

Vedoucí pracoviště zašle CIV písemnou (elektronickou) žádost, kde uvede označení místnosti a Orion login správců, kteří mají mít právo nastavovat přístupy.