Přístupový systém sirius.zcu.cz

Z HelpDesk

Přístupový systém

Přístupový systém je dostupný na stránce http://sirius.zcu.cz. Tento systém umožňuje efektivně spravovat práva na přístup studentů/zaměstnanců do oblastí, které jsou zabezpečené pomocí snímače na JIS karty.

Uvodni sirius.png

Zřízení uživatelského konta

Práva ke správě jednotlivých snímačů zřizuje JIS administrátor. Žádost o umožnění přístupu do přístupového systému zašlete na jis@service.zcu.cz.

Příklad:

Zřízení přístupu do systému Sirius

Dobrý den,
chtěl bych zřídit přítupy do systému Sirius pro následujícího lokální správce:
<
medabeda@kxx.zcu.cz
- správce místností UI203, UI204, UI205 a UI206


S pozdravem

Méďa Béďa

Na základě informace, o jaký celek se má nový správce starat, mu budou přidělena přístupová práva.

Přístupová práva

Každý správce má práva pouze k snímačům v oblasti, o kterou se stará.

Pravomoci správce

  • Nastavení individuálního přístupu uživatelů na jednotlivé snímače
  • Nastavení práv pro skupinu uživatelů na jednotlivé snímače
  • Vytváření skupiny uživatelů
  • Editace skupin/členů ve skupinách
  • Sledování logů uživatelů/snímačů

Přihlášení do systému

Webové rozhraní pro Sirius je na adrese https://sirius.zcu.cz/jis. Přihlašování do systému je prováděno pomocí WebAuthu, tj. zadáním Vašeho Orion loginu a orion hesla. Pro úspěšné přihlášení je potřeba mít zřízené konto v systému Sirius (se stejným uživatelským jménem jako je Váš Orion login).

Základní pravidla chování na sirius.zcu.cz

Vždy se snažte pracovat se skupinami. NIKDY nepřiřazujte jednotlivci Individuální přístup. Aktuálnost jednotlivých skupin se udržuje snáze.

Jak vyhledávat HOST karty a HOST přívěsky

Na ZČU je možno mít různé nosiče (xxxx jsou postupné řady čísel - počet x označuje kolikamístné číslo je vytištěno na nosiči):

Přívěsek s nápisem ETxxxx : 777777[xxxx-100]
Přívěsek s nápisem Hxxx : 5555555xxx
HOST karta s nápisem HOST xxx: 9999980xxx
HOST karta s nápisem HOST ZČU xx: 77777770xx
HOST karta s CIZÍ STUDENT xxx 7777777xxx

Funkce systému

Osoby - Info o osobě

Po zadání Data narození (ve tvaru rr/mm/dd)/Osobního čísla/Jména/Příjmení/ID čísla karty (není totožné s číslem na kartě) lze získat informace o osobě. Členství ve skupinách, individuální nastavené přístupy a informace o JIS kartách.

Osoby - Přístupy

Jednotlivě přiřazené přístupy na snímač k osobě. Je žádoucí přímé přiřazovnání snímače používat co nejméně. Preferujte přiřazení do skupiny.

Osoby - Skupiny

Seznam skupin, ve kterých je osoba členem.

Správa - Přehled

Seznam všech snímačů a jejich správců.

V tomto seznamu jsou dvě základní role:

  1. Řízení přístupů - osoba má právo přidávat a odebírat přístupy na snímač
  2. Prohlížení logů - osoba smí prohlížet pouze pohyby na snímači

Skupiny - Nová skupina podle STAGu

Slouží pro nastavení automaticky generované skupiny studentů zapsaných na daný předmět ze studijní agendy (STAGu). Takto vytvořená skupina se bude den automaticky aktualizuje přímo ze STAGu, jakýkoliv ruční zásah do této skupiny bude k druhému dni přepsán.

Skupiny - Editace

Umožňuje vytvořit/upravit/smazat skupinu.

Skupiny - Členové skupiny

Seznam všech obecných skupin, editace členů je možná pouze u vlastní skupiny. Do vlastní skupiny lze přidat členy z jakékoliv jiné existující skupiny.

Skupiny - Přístupy

Možnost přiřazení práva na přístup k snímači pro danou skupinu. Zóna: časové omezení přístupu pro skupinu. Jednotlivé časové zóny jsou definovány v odkazu "Časové zóny - Seznam zón" Právo: Přístup=otevření dveří, EZS=ovládání elektronického zabezpečení Od-do: omezení přístupu skupiny na dané období

Sirius pristupy skupiny.png

Objekty - Přístupy skupin

Možnost přiřazení skupiny k jednotlivým snímačům. Jednotlivé časové zóny jsou definovány v odkazu "Časové zóny - Seznam zón" Právo: Přístup=otevření dveří, EZS=ovládání elektronického zabezpečení.

Objekty - Přístupy osob

Prohlížení individuálních přístupů osob přiřazených k jednotlivým snímačům.

Objekty - Přehled

Přehled objektů ve vlastní správě. Jednotlivě přiřazené osoby a skupiny na snímače.

Časové zóny - Editovat

Pokud nenaleznete vyhovující časovou zónu v "Seznamu zón" lze vytvořit zónu novou. Tento odkaz slouží k vytvoření/editace vlastních časových zón. Pro vytvoření nové zóny je potřeba:

  • zadat název časové zóny -> uložit
  • editací nově vytvořené časové zóny zadefinovat časový interval pro přístup
  • smazat časovou zónu lze pouze, pokud v ní nejsou definovány žádné časové intervaly
Sirius casove zony.png

Časové zóny - Seznam zón

Přehled existujících časových zón.

Logy - Prohlížení

Umožňuje prohlížení záznamu činnosti daného snímače či dané osoby. Při vyhledávání uvádějte datum narození ve tvaru: rr/mm/dd (rok/měsíc/den), lze také zadat část či celé rodné číslo. Pozn. Filtr: slouží pro interní potřeby

Součty

Statistika logů snímače/osoby